TIMSS 2011

TIMSS, Trends in International Mathematics and Science Study, je mednarodna raziskava trendov znanja matematike in naravoslovja. Izvaja se v štiriletnih krogih. Prva TIMSS raziskava je bila izvedena leta 1995, v letu 2011 pa smo izpeljali že peto ponovitev raziskave, TIMSS 2011. Raziskavo vodi Mednarodni projektni center, ISC, na univerzi Boston College, ZDA. TIMSS je eden od raziskovalnih projektov Mednarodne zveze za proučevanje učinkov izobraževanja, IEA.

 

Kaj merimo v TIMSS? 

V TIMSS izmerimo znanje matematike in naravoslovja med učenci četrtih in osmih razredov s pomočjo enotnih preizkusov znanja. Z vprašalniki za učence, učitelje in ravnatelje zberemo informacije o dejavnikih, ki so povezani z doseganjem znanja. Zasnova preizkusov in vprašalnikov je opisana v knjižici Izhodišča raziskave TIMSS 2011. Podatke o reševanju nalog in poročila o dejavnikih povežemo med seboj. Med državami in znotraj Slovenije primerjamo matematične in naravoslovne dosežke učencev in vpliv dejavnikov na te dosežke. Dejavniki obsegajo ravni učencev, razreda in šole. Dejavnike in dosežke primerjamo z izsledki TIMSS iz prejšnjih let in jih prikažemo v obliki trendov.

 

Katere države sodelujejo?

Raziskavo TIMSS lahko izvaja vsaka država članica IEA, vendar le po skupni mednarodni metodologiji, ki zagotavlja visoke standarde kvalitete zbiranja, analiziranja in poročanja o zbranih podatkih. Izhodišča in zasnovo raziskave sprejme skupščina IEA, ki jo sestavljajo predstavniki vseh držav članic. V TIMSS 2011 sodeluje 63 držav in 14 samostojnih šolskih sistemov.

 

Kateri učenci sodelujejo? 

V vsaki državi se določi vzorec šol, najmanj 150, na njih pa vzorec razredov učencev, ki so vključeni v preizkuse znanja. V povprečju je v državi zajetih v reševanje preizkusov več tisoč otrok posamezne starostne skupine ter ravnatelji šol, razredni učitelji ali učitelji matematike in naravoslovnih predmetov teh otrok. V letu 2011 je bilo v TIMSS zajetih 205 slovenskih šol, na vsaki pa po eden ali dva razreda učencev obeh ali ene starosti. V četrtem razredu so bile vzorčene tako matične šole kot podružnice (skupaj 195 šol) in v osmem razredu matične šole (186 šol). Iz vzorčenja so bile izvzete šole z italijanskim jezikom ter šole za otroke z posebnimi potrebami. Iz vzorčenih razredov so bili reševanja oproščeni učenci s takimi posebnimi potrebami, ki jim ne dovoljujejo dosegati minimalnih standardov znanja ter otroci, ki zaradi poškodb niso mogli pisati preizkusa. Šole, učenci, učitelji in starši so se na raziskavo zelo pozitivno odzvali. Zabeležili smo izjemno nizek delež manjkajočih učencev in neodgovorjenih vprašalnikov, precej pod 10%. Vsem se zahvaljujemo za odziv in vloženo delo v izpeljavo raziskave!

Dostopnost