8. znanstvena konferenca 2023

Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju:

Izobraževanje učiteljic in učiteljev za
raziskovalno učenje in poučevanje

20. in 21. september 2023

Tudi v letu 2023 so Pedagoški inštitut (PI), Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije (SLODRE), Center Republike Slovenije za mobilnosti in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) ter Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem organizirali 8. znanstveno konferenco z naslovom »Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: Izobraževanje učiteljic in učiteljev za raziskovalno učenje in poučevanje«.

Osnovni cilj nacionalne znanstvene konference je diseminacija rezultatov raziskav ter izmenjava izkušenj, identifikacija ključnih problemov, izzivov in ovir ter spodbujanje in razvoj raziskovanja na področju izobraževanja učiteljic in učiteljev za raziskovalno učenje in poučevanje, ostaja pa kljub vsemu odprta tudi za vse druge pristope in usmeritve.

Konferenca je potekala 20. in 21. septembra 2023 v prostorih Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem (Cankarjeva 5, 6000 Koper).

Na dvodnevni konferenci je bilo predstavljenih 33 prispevkov, 2 panelni razpravi, 1 predstavitev doktorske naloge v delu in 1 doktorski seminar. Več si lahko preberete v objavljenem zborniku povzetkov.

Na konferenci sta kot vabljena predavatelja sodelovala dr. Manja Klemenčič z Univerze Harvard in Univerze v Ljubljani ter dr. Paolo Sorzio z Univerze v Trstu, konferenca pa se je zaključila z okroglo mizo z naslovom Izzivi prenove v vzgoji in izobraževanju.

V okviru konference je svoje delo v okviru doktorskega študija predstavila Nežka Sajinčič s Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem.

V letošnjem letu je v okviru konference prvič potekal tudi doktorski seminar, v okviru katerega so bile predstavljene 3 doktorske disertacije in sicer disertacija dr. Melite Lemut Bajec, disertacija dr. Ljiljane Gomerčić in disertacija Daniela Doza.

Na konferenci smo podelili tudi priznanja za:

  • najboljše doktorsko delo na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja, ki ga je prejela Klaudija Šterman Ivančič s Pedagoškega inštituta,
  • izjemne dosežke na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja, ki ga je prejel Plamen Vladkov Mirazchiyski s Pedagoškega inštituta,
  • za življenjsko delo na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja, ki ga je prejela prof. dr. Sonja Pečjak s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.
Dostopnost