2. nacionalna znanstvena konferenca 2017

Raziskovanje v vzgoji in
izobraževanju danes?

25. september 2017

Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju (kot tudi raziskovanje nasploh) je v zadnjih nekaj desetletjih postalo osrednji katalizator sprememb in vir najpomembnejši inovacij. Kot redni spremljevalec šolskih reform ter ostalih sistemskih sprememb na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja, ostaja raziskovanje (tako v Sloveniji kakor tudi ostalih razvitih državah) ključen dejavnik procesa zagotavljanja kakovosti. Vse večja vpetost raziskovanja t.i. “šolskega polja” v mednarodni prostor hkrati potrjuje teoretično upravičenost in praktično nujnost sistematičnega in kontinuiranega raziskovanja, ki presega okvire posameznih znanstvenih disciplin.

Sočasno z njegovo osrednjo ‘sistemsko’ vlogo tako v procesu vzgoje in izobraževanja kot tudi v družbi nasploh, je posebna pozornost snovalcev politik ter širše strokovne javnosti in samih raziskovalcev namenjena tudi problematiki etične ozaveščenosti. Povečana senzibilnost za družbeno odgovornost znanosti ter s tem povezana prizadevanja, so v ospredje postavila etično razsežnost raziskovanja. Horizont mišljenja (in razumevanja) problematike raziskovanja v vzgoji in izobraževanju tako ni več ujet v diskurz politične korektnosti, ki nekatere izmed temeljnih problemov, izzivov in dilem – tudi zaradi svoje enoznačne retorike – v veliki meri zaobide.

V ta namen sta Pedagoški inštitut ter Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije tudi v letu 2017 organizirala nacionalno konferenco z naslovom ‘Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju’, ki je potekala v ponedeljek, 25. septembra 2017, v prostorih Znanstveno raziskovalnega centra SAZU (Novi trg 2, Ljubljana). Osnovni cilj konference je bil – poleg diseminacije rezultatov raziskav ter izmenjave izkušenj – tudi identifikacija ključnih problemov, izzivov in ovir v vzgoji in izobraževanju ter spodbujanje in razvoj raziskovanja nasploh. Na konferenci sta kot vabljena predavatelja sodelovala prof. Harvey Siegel (Ed.D., Harvard University) z Univerze v Miamiju in red. prof. dr. Mirjana Ule s Fakultete za družbene vede. Prav tako so bila na konferenci podeljena priznanja Pedagoškega inštituta in SLODRE.

red. prof. dr. Igor Ž. Žagar, direktor Pedagoškega inštituta
red. prof. dr. Pavel Zgaga, predsednik SLODRE
dr. Mitja Sardoč, predsednik programskega odbora

PREDAVATELJI

} prof. Harvey Siegel

prof. Harvey Siegel


(Ed.D., Harvard University), Univerza v Miamiju
O predavatelju

Should Teachers Aim for Student Belief?: The Case of Evolution

Predavanje bo potekalo v angleščini.

več
} red. prof. dr. Mirjana Ule

red. prof. dr. Mirjana Ule


Fakulteta za družbene vede, Ljubljana
O predavatelju

Izobraževanje je kot spakirati nahrbtnik in se odpraviti na pot – Razmerja med učitelji, starši in otroci in njihov vpliv na izobraževalne poteke in izbire v Sloveniji

več
Dostopnost