SIEUPYC

Socialna vključenost, izobraževanje in urbane politike za majhne otroke

vodja projekta: Petra Bozovičar

center: Center za kakovost vzgoje in izobraževanja Korak za korakom

časovno obdobje trajanja projekta: 2016 – 2019

Projekt Socialna vključenost, izobraževanje in urbane politike za mlajše otroke, financiran iz programa Erasmus+, se dotika in povezuje pomembna vprašanja iz treh različnih zornih kotov:

  • Kako se učitelji in pedagogi soočajo z naraščajočo raznolikostjo (etnična, kulturna, gospodarska, socialna, itd.), ki je značilna za skupine otrok, s katerimi delajo? Če obstaja želja, da je večina otrok vključena/integrirana in da se igrajo, učijo in razvijajo skupaj, in če lahko to na širšem nivoju prispeva k preprečevanju segregacije in radikalizacije, kako lahko strokovni delavci premagujejo te izzive?
  • Katere kompetence potrebujejo strokovni delavci in institucije ter kako naj se izobražujejo (bodoči) strokovni delavci? Kaj lahko prispeva poklicno in visokošolsko izobraževanje ter kako naj bo organizirano usposabljanje na delovnem mestu?
  • Kako lahko mestne oblasti v sodelovanju z lokalnimi partnerji na tem področju organizirajo lokalno “pedagoško infrastrukturo”, ki spodbuja socialno vključenost in preprečuje segregacijo? Kako mestne oblasti pozdravljajo in vključujejo nove skupine otrok, kot npr. begunske otroke v izobraževalne institucije?

V tem projektu sodelujejo univerze uporabnih znanosti skupaj s strokovnimi središči in mestnimi sveti ter institucijami predšolske vzgoje v Nemčiji, Sloveniji, na Danskem, v Belgiji in na Nizozemskem.  Partnerji bomo razvili izobraževanja in usposabljanja, ki podpirajo razvoj medkulturnih kompetenc, potrebnih za socialno vključevanje in – v urbani perspektivi – boj proti diskriminaciji in segregaciji. Mesta, ki sodelujejo v tem projektu, se vsa soočajo z naraščanjem števila prebivalstva in potrebami po inkluzivnem izobraževanju. To vključuje zagotavljanje potrebnih pogojev za podporo razvoju in izobraževanju mlajših otrok v mestih in njihovih družin. Iz Slovenije kot partner poleg našega Centra nastopa tudi Vrtec Hansa Christiana Andersena iz Ljubljane.

sodelujoči raziskovalci/-ke: mag. Mateja Režek

sodelujoče partnerske organizacije: Stichting hogeschool van Amsterdam (Nizozemska), UCC (Danska), Mestna občina Ljubljana, Vrtec Hansa Christiana Andersena, Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft Berlin, Stad Gent, Børne – og ungdomsforvaltningen Nørrebro/Bispebjerg, VBJK, Stichting Kinderopvang Internationaal, Kindertagesstätten Berlin Süd-West

vir/financer: Erasmus +

Dostopnost