Evalvacija NPVŠ

vodja projekta: dr. Alenka Gril

center:  Center za proučevanje kognicije učenja

časovno obdobje trajanja projekta: 2016 – 2018

 

Cilj projekta je priprava celovitega strokovnega poročila z oceno izvajanja in uresničevanja sprejetih ciljev in ukrepov ReNPVŠ11-20 za leto 2016 in za leto 2017, na področjih: visokošolski sistem, struktura študija in visokošolskih kvalifikacij, financiranje, raznolikost in različnost, kakovost in odgovornost, internacionalizacija ter socialna razsežnost, za vseh 46 ukrepov; priprava analize vzrokov za neizvajanje posameznih ukrepov.

 

Sodeloujoči raziskovalci/-ke na Pedagoškem inštitutut:

 

vir/financer: MIZŠ, direktorat za visoko šolstvo in znanost

Dostopnost