Družbena pogodba

Izvajalec programa na PI: dr. Mitja Sardoč

 vir oz. financer: ARRS, raziskovalni program/programska skupina

časovno obdobje trajanja programa:  2015 – 2019

 

splošni cilji programa:

Osnovni cilj raziskovalnega programa ‘Družbena pogodba v 21. stoletju’ je analizirati različne dejavnike (sociološke, filozofske in pedagoške) družbene pogodbe. Delo članov programske skupine je razdeljeno v tri vsebinske sklope, in sicer (1) v historično-sociološki, (2) filozofsko-etični ter (3) izobraževalno-pedagoški.

Na Pedagoškem inštitutu bomo v petletnem obdobju financiranja (2015-2019) izvajali raziskovalne dejavnosti na področju ciljev, ki se nanašajo na izobraževalno-pedagoški vsebinski sklop raziskovalnega programa. Na podlagi opravljenega raziskovalnega dela v obdobju 2015–2017, bo v letu 2018 poseben poudarek namenjen raziskovanju na naslednjih vsebinskih področjih:

  • talenti, enake možnosti in družbena (ne)enakost;
  • patriotizem (in njegova kritika);
  • radikalizacija, nasilni ekstremizem in multikulturalizem strahu; ter
  • slogani v vzgoji in izobraževanju.

V letu 2018 bo posebna pozornost namenjena problematiki talentov in naravne loterije ter s tem povezano idejo enakih izobraževalnih možnosti; kritiki patriotizma; radikalizacije in nasilnega ekstremizma ter sloganom v diskurzu vzgoje in izobraževanja.

V letu 2018 bo član programske skupine ‘Družbena pogodba v 21. stoletju’ pri znanstveni založbi Springer izdal Handbook of Patriotism ter nadaljeval skupno uredniško delo (prof. Lesley A. Jacobs in Michael A. Peters) za Handbook of Equality of Opportunity. V letu 2018 so v načrtu tudi prijave na projekte ARRS (v okviru razpisa za temeljne in aplikativne raziskovalne projekte). Posebna pozornost bo namenjena tudi diseminaciji znanstveno-raziskovalnega dela skozi objave v časopisih (npr. v rubriki ‘Gostujoče pero’ časnika Delo) ter izvedbo posvetov za širšo strokovno javnost (npr. ‘PI pogovori’ v soorganizaciji s Trubarjevo hišo literature (I. posvet/srečanje: ‘Talenti, naravna loterija in družbena (ne)enakost’; II. posvet/srečanje: ‘Radikalizacija, nasilni ekstremizem in multikulturalizem strahu’).

 

SICRIS

prijavitelj/vodilna organizacija: Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta

vodja programa/programske skupine: prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat (UL FF)

sodelujoče partnerske organizacije: Znanstveno raziskovalno središče Koper, Pedagoški inštitut

Dostopnost