E-story

Mediji in zgodovina. Od kina do svetovnega spleta. Raziskave in predstavitve poučevanja evropske zgodovine v digitalni dobi

vodja projekta na Pedagoškem inštitutu: dr. Eva Klemenčič

Center: Center za uporabno epistemologijo

spletna stran projekta: http://www.e-story.eu/

časovno obdobje trajanja projekta: 2015 – 2018

Pedagoški inštitut skupaj s predstavniki še šestih držav (Italije, Nizozemske, Madžarske, Poljske, Velike Britanije in Španije) sodeluje v  projektu E-story – Media and History. From cinema to the web (Mediji in zgodovina. Od filma do spleta), in sicer v času od septembra 2015 do avgusta 2018.

Projekt v shemi Erasmus+  vodi bolonjski Istituto storico Parri. V trajanju 36 mesecev  v projektu razvijamo razumevanje prikazovanja zgodovine v medijih, delujemo na področju razvoja medijskih kompetenc učiteljev zgodovine in si prizadevamo za digitalno dostopnost virov za pouk zgodovine predvsem na ravni srednjih šol. Teoretska spoznanja, na katerih temelji projekt, upoštevajo medijske in spletne kanale tako širjenja vednosti o zgodovini kot tudi spreminjanje dojemanja zgodovinskih dejstev.

V okviru projekta oblikujemo »Observatorij« (E-Story Observatory), ki nudi učiteljem in raziskovalcem vzorčne študije o poglavitnih težnjah prikazovanja zgodovine v multimedijskih jezikih in posebej tudi o spremembah teh prikazovanj v televizijskih programih in na spletu. V analizah posameznih oddaj, upoštevaje medijsko formo, vsebino prispevkov, ideološko in nazorsko obarvanost, ugotavljamo njihovo raznoliko uporabnost za namene pouka zgodovine, pa tudi opozarjamo na različne vidike poskusov sprevračanja zgodovinskih dejstev z medijskimi sredstvi.

Zgodovinarska delavnica je pristop k poučevanju zgodovine, ki je namenjen pedagoški učinkovitosti za učitelje in učence. Gre za prakse sodelovalnega učenja. Najpomembnejša značilnost delavnice je prehod od znanja k vedenju kako kaj storiti: začenši od izbranega nabora virov učenke in učenci dosežejo zmožnost izbirati, analizirati, brati in posredovati rezultate svojih raziskav.

Cilj projekta je uvajanje sodobnih metod pouka zgodovine z uporabo digitalnih orodij in vizualnih prezentacij. V ta namen v vsaki državi organiziramo »multiplikatorske dogodke« (multiplier events), ki učiteljicam in učiteljem zgodovine omogočijo seznanjanje z vsebinami projekta in samostojno uporabo le-teh pri pouku.

Projekt bo zagotovil tudi spletne povezave z viri, ki jih je mogoče vključiti v pouk zgodovine glede na teme, ki jih vsebujejo nacionalni kurikulumi.

sodelujoči raziskovalci/-ke na PI:

 

izvajalci projekta: Istituto per la Storia e le Memorie del ‘900 Parri (vodilni partner, Italija), Universidad Internacional de la Rioja SA (Španija), University of Lincoln (Velika Britanija), Instytut Filozofii I Sociologii Poljskiej Akademii Nauk (Poljska), Pedagoški inštitut (Slovenija), Euroclio (Nizozemska), Kosztolanyi Dezso Kavehaz Kulturalis Alapitvany (Madžarska), ERVET – Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA (Italija);

vir/financer: EACEA Erasmus+ KA2

Dostopnost