EMPATH

Empowering Youth to Engage in CoMbating Gender StereotyPes by Addressing Toxic masculinity patterns and BeHaviour


Vodja projekta na PI: dr. Valerija Vendramin

Sodelujoči centri:

 

Časovno obdobje trajanja projekta: 1. 11. 2022 – 30. 10. 2024


Namen in cilj projekta:

Namen projekta EMPATH (Empowering Youth to Engage in Combating Gender Stereotypes by Addressing Toxic Masculinity Patterns and Behaviour) je zmanjšati diskriminacijo na podlagi spola v izobraževalnem sistemu in uvesti perspektivo enakosti spolov v vse oblike izobraževalnih praks. Projekt bo prispeval k odpravljanju toksičnih vzorcev vedenja med srednješolci in senzibiliziranju pedagoških delavcev in delavk za prepoznavanje spolnih stereotipov in delovanju proti njim. Hkrati bo projekt ozaveščal ciljne skupine in slovensko javnost o spolnih stereotipih in t. i. toksični moškosti.


Predvidene aktivnosti na projektu:

  • Zasnova in razvoj modula za študente in študentke pedagoških smeri: zasnova modula na temo preseganja spolnih stereotipov (s poudarkom na moških spolnih stereotipih) v izobraževalnem procesu (prikriti kurikulum), ki bi ga lahko profesorji in profesorice pedagoških smeri izvajali v okviru obstoječih predavanj oziroma vaj/seminarjev.
  • Usposabljanje pedagoškega osebja na fakultetah za izvajanje programa: v okviru projekta se bo neposredno usposobilo vsaj 50 strokovnjakov oz. strokovnjakinj s pedagoškega področja, ki bi lahko pričeli z uvajanjem novega znanja v svoje predmete.
  • Delavnice na srednjih šolah: razvoj gradiva/delavnice za srednješolce in srednješolke na temo preseganja spolnih stereotipov, s poudarkom na moških spolnih stereotipih.
  • Ozaveščevalna kampanja: ozaveščanje širše javnosti in posledična senzibilizacija o spolnih stereotipih in družbeno pripisanih spolnih vlogah, s poudarkom na moških spolnih stereotipih; ozaveščevalna kampanja preko televizijskih programov, spletnega oglaševanja in socialnih omrežij.

Izvajalci_ke projekta na Pedagoškem inštitutu:

 

Partnerji v projektu: Ljudska univerza Celje (koordinator), Univerza v Ljubljani (Fakulteta za družbene vede in Pedagoška fakulteta), Inštitut za preučevanje enakosti spolov (IPES), Pedagoški inštitut

Financer: Projekt financira Evropska komisija v sklopu programa Citizens, Equality, Rights and Values (CERV 20212027)

Dostopnost