CAREER

Creative Awareness Raising and Empowerment for Employability and Resiliency

(Opolnomočimo mlade na karierni poti)

vodja projekta na PI: dr. Urška Štremfel
center: Center za uporabno epistemologijo
spletna stran projekta: http://career.pei.si/
časovno obdobje trajanja projekta: 2014 – 2015

Projekt CAREER, ki smo ga v letih 2014 in 2015 izvajali na Pedagoškem inštitutu in v Centru Republike Slovenije za poklicno izobraževanje ob podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, je del programa Vseživljenjsko učenje, s katerim Evropska komisija podpira izvajanje evropskih strateških ciljev v izobraževanju in usposabljanju v državah članicah Evropske unije ter pri tem še posebej poudarja sodelovanje zainteresiranih strani, eksperimentiranje in inovacije.

Izziv, s katerim smo se soočali v okviru projekta, so otroci in mladostniki v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju, katerih prihodnost na sodobnem trgu dela je nepredvidljiva. Pri tem smo se osredinili zlasti na prepoznavanje individualnih dejavnikov ter dejavnikov v družinskem, šolskem in širšem družbenem okolju, ki se na podlagi izsledkov mednarodnih raziskav znanja in drugih raziskav izobraževanja povezujejo s kariernimi odločitvami in potmi mladih. V okviru projekta smo s poglobljenim vpogledom v teoretska izhodišča ter zdajšnje pristope k vseživljenjski karierni orientaciji na evropski in nacionalni ravni izpostavili nekatere pomembne razmisleke o konceptualnem razumevanju povezanosti osebnostnega, socialnega in kariernega razvoja mladih ter izpostavili pristope za nadgraditev zdajšnjih in oblikovanje novih pristopov za pripravo mladih na njihovo uspešno zasebno in delovno življenje v sodobni družbi.

Rezultati projekta so predstavljeni na spletni strani projekta http://career.pei.si/ ter v znanstveni monografiji Karierni ter osebnostni in socialni razvoj mladih: pogledi, pristopi, izzivi (v prevodu Students’ Career, Personal and Social Development: Perspectives, Approaches, Challenges).

sodelujoči raziskovalci/-ke na PI:
dr. Alenka Gril
dr. Igor Bijuklič
dr. Polona Kelava
dr. Tina Rutar Leban
dr. Tina Vršnik Perše
dr. Mojca Štraus
dr. Urška Štremfel
Ana Mlekuž
Suzana Geržina

izvajalci projekta: Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

vir/financer: Evropska komisija, program LLL

Dostopnost