Neoliberalizem v evropskem izobraževalnem prostoru

Med učinkovitostjo in pravičnostjo slovenskih izobraževalnih politik in praks

vodja projekta: dr. Zdenko Kodelja

center: Center za filozofijo vzgoje

spletna stran projekta: http://upsi.pei.si/

časovno obdobje trajanja projekta: 2016 – 2018

Temeljni raziskovalni projekt z naslovom Neoliberalizem v evropskem izobraževalnem prostoru: med učinkovitostjo in pravičnostjo slovenskih izobraževalnih politik in praks v letih 2016-2018 izvajamo na Pedagoškem inštitutu in Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Projekt financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

V središču raziskovalne pozornosti projekta je vprašanje neoliberalne zasnovanosti evropskega izobraževalnega prostora in njenega vpliva na oblikovanje in izvajanje nacionalnih izobraževalnih politik. Osrednja pozornost je na učnih dosežkih učencev in učenk, ki jih države članice na podlagi kulture performativnosti primerjajo v mednarodnih primerjalnih lestvicah dosežkov. Na podlagi teh uvrstitev in večinoma poenostavljenih analiz dosežkov Evropska komisija in druge mednarodne organizacije (npr. OECD) državam posredujejo priporočila, v katerih predlagajo ukrepe za (domnevno) izboljšanje uspešnosti izobraževalnega sistema in s tem gospodarske konkurenčnosti države. Navedena priporočila pogosto temeljijo na idejah neoliberalizma tako, da ukrepe za izboljšanje utemeljujejo na načelu učinkovitosti (angl. efficiency), ob strani pa puščajo druga pomembna načela izobraževanja, na primer načelo pravičnosti (angl. equity). Ob tem v projektu naslavljamo odprto edukacijsko znanstveno relevantno vprašanje (ne)komplementarnosti načel učinkovitosti in pravičnosti pri zasledovanju evropskih ciljev na področju izobraževanja. V okviru treh študij primera razvijamo interdisciplinarni epistemološki in metodološki okvir za poglobljene sekundarne analize bogatega nabora obstoječih podatkov mednarodnih raziskav znanja (npr. PISA), ki poleg dosežkov (kot kazalnika učinkovitosti) v ospredje postavljajo tudi pomen ozadenjskih dejavnikov kot kazalnikov pravičnosti izobraževalnega sistema (socialnoekonomski gradient, dejanska enakost spolov, blagostanje ter socialne in čustvene spretnosti).

Sodeloujoči raziskovalci/-ke na Pedagoškem inštitutut:

 

sodelujoče partnerske organizacije: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani

vir/financer: ARRS (Temeljni raziskovalni projekt)

Dostopnost