InTrans

vodja projekta na PI: mag. Mateja Režek
center: Center za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom
trajanje: 2020 – 2021
spletna stran projekta: https://www.korakzakorakom.si/intrans


V projektu InTrans želimo promovirati in izboljševati prakse, povezane s prehodom med različnimi izobraževalnimi konteksti ter naslavljati sistemske spremembe, ki omogočajo mehak prehod. S tem namenom v partnerstvu sodelujemo tudi z  Ministrstvom za izobraževanje znanost in šport, ki ima status pridruženega partnerja.

Nadaljujejmo z delom, ki smo ga začeli v projektu START.

Glavni cilj projekta je izboljšati prakse mehkega prehoda z namenom izboljšanja počutja in učnih priložnosti za otroke in njihove družine, še posebej za tiste, ki prihajajo iz ogroženih okolij. Za doseganje trajnosti rezultatov, bomo znotraj projekta povezovali tri stebre delovanja – politiko, prakso in raziskovanje.  Vsi sodelujoči partnerji imajo dolgoletne izkušnje ustvarjanja sinergije med temi tremi stebri.

Vključeni:

Vodilni partnerji projekta so Centre for Innovations in the Early Years (VBJK). Poleg Pedagoškega inštituta – Centerk Korak za korakom pa projektni partnerji prihajajo še iz Italije, BelgijeFinskeDanske in Nizozemske.

Financerji:

Projekt je sofinanciran s strani Evropske unije v sklopu programa Erasmus+.

Dostopnost