Rezultati

Matematika

Slovenski učenci višjih razredov so se po matematičnih dosežkih uvrstili na 25. mesto od skupno 50 držav in nad mednarodno povprečje. Med evropskimi državami so se višje od Slovenije uvrstile Belgija, Nizozemska, Estonija, Madžarska, Latvija, Ruska federacija, Slovaška, Litva, Švedska, Škotska in Anglija, nižje pa so se uvrstile Italija, Srbija, Bolgarija, Romunija, Norveška, Makedonija.

Slovenski učenci nižjih razredov so se po matematičnih dosežkih uvrstili na 22. mesto od skupno 28 držav in pod mednarodno povprečje. Med evropskimi državami so se višje od Slovenije uvrstile Nizozemska, Latvija, Litva, Ruska federacija, Anglija, Madžarska, Italija, Škotska, nižje pa se je uvrstila Norveška.

 

Naravoslovje

Slovenski učenci višjih razredov so se po naravoslovnih dosežkih uvrstili na 16. mesto od skupno 50 držav in nad mednarodno povprečje. Med evropskimi državami so se višje od Slovenije uvrstile Estonija, Anglija, Madžarska, Nizozemska in Švedska, nižje pa so se uvrstile Litva, Slovaška, Belgija, Ruska federacija, Latvija, Škotska, Norveška, Italija, Bolgarija, Moldavija, Romunija, Srbija in Makedonija

Slovenski učenci nižjih razredov so se po naravoslovnih dosežkih uvrstili na 21. mesto od skupno 28 držav in nad mednarodno povprečje. Med evropskimi državami so se višje od Slovenije uvrstile Anglija, Latvija, Madžarska, Ruska federacija, Nizozemska, Belgija, Italija, Litva, Škotska in Moldavija, nižje pa se je uvrstila Norveška.

 Trend slovenskih matematičnih in naravoslovnih dosežkov

V Sloveniji so v matematičnih dosežkih na mednarodni ravni napredovali le mlajši učenci, in sicer so napredovali učenci 3. razreda osemletke, učenci 4. razreda devetletke pa ne. Matematični dosežek starejših učencev se v povprečju od leta 1995 ni statistično pomembno spremenil.

V naravoslovnih dosežkih so na mednarodni ravni napredovali tako mlajši kot starejši slovenski učenci. V Sloveniji so napredovali učenci 3. razreda osemletke in učenci 4. razreda devetletke. Med starejšimi slovenskimi učenci pa so napredovali le učenci 7. razreda osemletke.

 

Trend matematičnih in naravoslovnih dosežkov v drugih državah

 

Dostopnost