EUFolio

Elektronski listovnik učenca in učitelja

Vodja projekta na PI: dr. Eva Klemenčič

Trajanje projekta: 2013 – 2015

 

Cilj projekta EUFolio je oblikovanje in preizkušanje inovativnih pristopov k uporabi e-portfolijev (e-listovnikov) ter podpora uvajanju inovativnih učnih okolij ob uporabi informacijske in komunikacijske tehnologije v Evropi.

V projektu smo do sedaj analizirali obstoječe pristope k uvajanu e-listovnikov, vključno z analizo uvajanja prisotopov formativnega spremljanja in na podlagi ugotovitev izdelali modele uvajanja e-listovnikov v izobraževanje. Tako pripravljene pilotno preizkušamo v osnovnih in srednjih šolah v  petih državah: na Cipru in Irskem ter v Litvi, Sloveniji in Španiji.

Projekt se je začel maja 2013 in bo končan aprila 2015, v njem pa sodeluje 14 ustanov iz 7 držav, ob naštetih državah, v katerih potekajo pilotne izvedbe, še Avstrija in Bolgarija. Projekt podpira Evropska komisija v okviru programa Vseživljenjsko učenje.

Pedagoški inštitut ima v projektu EUFolio predvsem vlogo notranjega evalvatorja  poteka projekta oziroma nadzira kvaliteto izvedbe, vendar sodeluje tudi pri vseh drugih dejavnostih na projektu. Tako smo v skladu s temeljno dejavnostjo inštituta oblikovali instrumente za spremljanje učinkov pilotnega uvajanja e-listovnikov v šole.

Več o projektu na spletni strani  EU Classroom ePortfolios – EUfolio (v angleščini).

Dostopnost