BRAVEdu: Breaking the Poverty Taboo: Roles and Responsibilities of Education


Splošno o projektu:

Projekt BRAVEdu temelji na predpostavki, da revščina in socialna izključenost omejujeta možnosti posameznikov, da dosežejo svoj polni potencial, saj vplivajo na njihovo blaginjo in posledično znižujejo izobrazbene rezultate. Rezultati mednarodne raziskave PISA 2015 potrjujejo, da socialno-ekonomski položaj učencev (SES) pomembno vpliva na njihove dosežke. Rezultati namreč kažejo, da bodo imeli učenci, ki prihajajo iz gospodinjstev z nižjim ekonomskim in socialnim statusom, najverjetneje tudi nižje dosežke od ostalih. Hkrati pa rezultati PISA 2015 kažejo, da je Estonija ena od najuspešnejših držav na področju zagotavljanja enakosti v izobraževanju, saj je učinek socialno-ekonomskega statusa na dosežke učencev v Estoniji najnižji v Evropi.

Splošni cilj projekta BRAVEdu torej je okrepiti kapacitete šol za podporo učencev z nizko stopnjo socialne vključenosti pri aktivnem sodelovanju v šolskem življenju in pri doseganju boljših učnih rezultatov z raziskovanjem in analiziranjem politik in praks, ki se izvajajo v Estoniji in ki so omogočile, da je le-ta zmanjšala učinek nizkega SES na dosežke učencev.

V okviru projekta je bilo izdano analitično poročilo o estonskih politikah ter priročnik za obravnavanje revščine v izobraževanju.


Gradiva:

 


Izvajalci projekta na Pedagoškem inštitutu:

 

Sodelujoče partnerske organizacije: NEPC (Hrvaška), Forum za slobodu odgoja (Hrvaška), Sihtasutus poliitikauuringute keskus praxis (Estonija), Foundation for education and cultural initiatives step by step-Macedonia (Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija), Osnovna škola dr. Vinka Zganca (Hrvaška), OU Dane Krapcev – Skopje (Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija), OŠ Tišina (Slovenija)

 Vir/financer: Erasmus K2

Dostopnost