REC: Reflection-Education-Care

Strengthening collaborative and reflective teaching practice – Increasing Quality Services in ECEC


vodja projekta na PI: Mateja Mlinar
center: Center za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom
trajanje: september 2020 – avgust 2023
spletna stran projekta: https://www.korakzakorakom.si/rec-reflection-education-care-krepitev-sodelovalne-in-refleksivne-prakse-poucevanja


Refleksija je ena izmed ključnih kompetenc vzgojiteljev, saj jim omogoča reflektirati lastno pedagoško prakso in preko refleksije vnašati spremembe v le-to. Refleksijo strokovnih delavcev lahko podpremo preko sodelovalnih, smiselnih in motivirajočih metod. Tovrstne metode spodbujajo aktivno vključevanje strokovnih delavcev v nenehno učenje, spodbujajo sistematično in pozitivno podporo profesionalnemu razvoju. Reflektivne metode tudi krepijo sodelovanje, pripadnost in spoštovanje med strokovnimi delavci v vrtcu. Ker je profesionalni razvoj v Sloveniji dolžnost in pravica vsakega zaposlenega v vzgoji in izobraževanju, želimo s tem projektom doprinesti k profesionalnemu razvoju strokovnih delavcem in spodbujati pomen refleksije v pedagoškem delu.

S pomočjo strokovnih delavcev v izbranih vrtcih bomo skupaj raziskovali sodelovalne reflektivne metode, katere bomo tudi vnašali v njihovo prakso. Ob koncu projekta pa bomo preverili vpliv uporabe reflektivnih metod na izboljšanje pedagoškega dela.

Cilj projekta REC je ozaveščanje o pomenu refleksije in njenih pozitivnih vplivih na pedagoško prakso. Cilj je projekta je tudi vpeljati reflektivne metode na nivo celotnega vrtca in skupaj z vodstvom vrtca raziskovati, katere reflektivne metode najbolj ustrezajo njihovih potrebam. Tekom projekta bomo razvili priročnik z različnimi reflektivnimi metodami, ki jih bomo najprej testirali v praksi v dveh pilotnih vrtcih, nato pa ponudili tudi ostalih vrtcem.

V projektu smo razvili priročnik z različnimi reflektivnimi metodami, ki smo jih testirali skupaj s partnerskimi vrtci.

Pripravili pa smo tudi poročilo, v katerem predstavljamo vpliv reflektivnih praks na kakovost predšolske vzgoje in izobraževanja vključenih ustanov.

Financerji:

Projekt je sofinanciran s strani Evropske unije v sklopu programa Erasmus+.

Vključeni:

Reflektivne metode bomo kot sodelujoči partnerji v projektu REC raziskovali v konzorciju partnerjev:

  • Partners for democratic change hungary partners – Hungary alapitvany (Madžarska, vodilni partnerji),
  • Vernieuwing in de basisvoorzieningen voor jonge kinderen (Belgija),
  • Arteveldehogeschool (Belgija),
  • Pucko otvoreno uciliste Korak po korak Croatia (Hrvaška).

 

Sodelujoči raziskovalci/-ke na Pedagoškem inštitutu: Mateja Mlinar, Petra Bozovičar, Tina Mervic

Dostopnost