CIVED 1999

Cilj Mednarodne raziskave državljanskega izobraževanja in vzgoje (CIVED) je ugotoviti in raziskati, na kakšen način so mladi pripravljeni, da opravljajo svojo državljansko vlogo v demokracijah po svetu. Ena od osrednjih točk raziskovanja je šola – kako se te tematike vključujejo v kurikul ter kako je ta tematika vključena v razpravo v razredih in sodelovanje na šoli. Drugi poudarek raziskave pa so priložnostih za aktivno državljanstvo zunaj šole, zlasti v skupnosti. Osnovni namen raziskave torej je sliko o tem, kako se mladi vključujejo v politične skupnosti, katerih člani so, znotraj in zunaj šole. Raziskava se osredotoča na politične procese in institucije, vendar pa koncept “politični” uporablja v precej širokem pomenu in ni omejena le na formalne politične organizacije ali zakonodajne strukture.

Trajanje raziskave: 1998 – 2002

Rezultati

 

Sodelavci

Dostopnost