Založba Pedagoškega inštituta

Založba Pedagoškega inštituta deluje v okviru Pedagoškega inštituta kot del njegove založniške dejavnosti in objavlja monografske publikacije, ki se osredotočajo na raziskovanje vzgoje in izobraževanja.

 

V publikacijah so predstavljeni pomembnejši znanstveni in strokovni dosežki raziskovalk in raziskovalcev Pedagoškega inštituta ter njihovih sodelavk in sodelavcev s področja edukacijskih ved. Ti dosežki so rezultat domačih in mednarodnih bodisi empiričnih bodisi teoretskih raziskav, najpogosteje pa prepleta obeh.

 

Med monografijami, ki predstavljajo raziskovalno delo na Pedagoškem inštitutu, so:

  • avtorska dela, ki reflektirajo aktualno teorijo in prakso v različnih okoljih in na različnih ravneh,
  • predstavitve rezultatov mednarodnih raziskav, ki se izvajajo na Pedagoškem inštitutu,
  • gradiva, priročniki, smernice, ki so v pomoč pri vzgojno-izobraževalnem delu (npr. z marginaliziranimi družbenimi skupinami).

 

Teoretsko so prispevki zavezani različnim disciplinam, kar je v skladu s temeljno orientacijo Pedagoškega inštituta, ki je skrb za razvoj edukacijskih znanosti in spodbujanje njihovega interdisciplinarnega povezovanja (sociologija izobraževanja, pedagogika, jezikoslovje, psihologija, filozofija vzgoje …). Prizadevamo si za aktualnost v razmerju do vzgojno-izobraževalnih praks, hkrati pa sledimo sodobnim  teoretskim tokovom.

Izdana dela so dostopna v knjižni obliki, nekatera pa tudi v elektronski obliki kot prosto dostopne spletne publikacije.

Za dodatne informacije pišite na naslov valerija.vendramin@pei.si.

Založba Pedagoškega inštituta od leta 2013 deluje pod okriljem uredniškega odbora v sestavi:

  • glavna in odgovorna urednica: dr. Valerija Vendramin,
  • članice uredniškega odbora: mag. Mojca Čuček, dr. Ana Kozina in Polona Ramšak Zaviršek.

 

Dostopnost