DITEAM12: Za večjo raznolikost in inkluzijo v športnih klubih za otroke do 12 let

DITEAM 12: Diverse and Inclusive teams for children under 12


Vodja projekta na PI: Manja Veldin
Center: Center za evalvacijske študije
Časovno obdobje trajanja projekta: januar 2020 –  december 2021


Od januarja 2020 smo na Pedagoškem inštitutu vključeni v Erasmus­+KA2 projekt DITEAM12: za večjo raznolikost in inkluzijo v športnih klubih za otroke do 12 let (angl. Diverse and Inclusive teams for children under 12)katerega splošni cilj je zmanjšanje nestrpnosti in nasilja v športu preko spodbujanja raznolikosti, večje inkluzivnosti in enakih možnosti v športnih klubih. Projekt vodi organizacija Asociación Mi Hijo y Yo (Španija), sodelujejo pa še: Pedagoški inštitut (Slovenija), International Council of Sport Science and Physical Education (Nemčija), Schola Empirica (Češka), European Paralympic Committee (Avstrija) in Informa Psicologia y Deporte (Španija).V projekt so neposredno vključeni tudi športni klubi za otroke do dvanajstega leta starosti.

Glavni cilji projekta so:

  • osveščanje o negativnih plateh tekmovalnih športov za otroke do dvanajstega leta starosti,
  • premik usmeritve v športnih klubih: od tekmovalnosti k izobraževanju in osebnemu razvoju otrok,
  • oblikovanje inkluzivnih in raznolikih športnih klubov,
  • uporaba inkluzije in raznolikosti v športnih klubih kot orodja za preprečevanje nasilja in nestrpnosti ter spodbujanje sodelovanja in socialnih kompetenc.

 

V projektu smo v skladu z navedenimi cilji oblikovali spletno usposabljanje za trenerje in vodje klubov ter delavnice za starše. Ustreznost in pomoč spletnega usposabljanja ter delavnic pri doseganju ciljev projekta smo želeli preveriti v pilotni izvedbi s športnimi klubi v drugem letu projekta. Zaradi pandemije COVID-19 smo se preusmerili v preverjanje kakovosti in pokritosti vsebin preko sodelovanja s posameznimi strokovnjaki (trenerji, starši, akademiki, itd.) znotraj vseh vključenih držav, medtem ko je sama izvedba usposabljanj ali delavnic odvisna od zainteresiranih deležnikov, njihove samostojnosti in samoiniciativnosti Teme delavnic so bile zasnovane na podlagi pregleda literature,  raziskovanja trenutnega stanja inkluzije v športu v sodelujočih državah, mnenj trenerjev, staršev in strokovnjakov s tega področja.


Gradiva


 


Spletno usposabljanje za trenerje in direktorje športnih klubov

V projektu smo razvili spletna pedagoška orodja za trenerje in direktorje športnih klubov namenjena opolnomočenju posameznikov za delo z vsemi otroki. Usposabljanje zajema teme, ki so lahko v pomoč posameznikom pri zagotavljanju doseganja potencialov vseh otrok ne glede na njihovo ozadje, osveščanju o negativnih plateh tekmovalnega športa ter predstavljajo podporo pri razvoju inkluzivnih klubov. Teme so zasnovane v obliki delavnic, v obliki spletnih predstavitev, ki vključujejo uvodno predstavitev tematike (spretnosti), pomembnost le-te, korake za doseganje nove spretnosti ter praktične vaje. Potek delavnice je orisan v delavniških vodičih. Gradiva so prosto dostopna vsem posameznikom, ki potrebujejo pomoč pri ustvarjanju večje inkluzivnosti v športnih klubih.

Cilji:

  • Razvoj inkluzivnih klubov, v katere so vključeni otroci raznolikih sposobnosti
  • Razvoj potencialov, spretnosti in osebnostna rast vseh posameznikov

 

Slovenska verzija

 

Angleška verzija (Educational tools for coaches in English)

 


Delavnice za starše

V projektu smo razvili delavnice za starše otrok vključenih v športne klube. Delavnice zajemajo teme, ki so lahko v pomoč posameznikom pri spodbujanju zagotavljanja doseganja potencialov vseh otrok ne glede na njihovo ozadje, osveščanju o negativnih plateh tekmovalnega športa ter predstavljajo podporo pri razvoju inkluzivnih klubov, s poudarkom na sprejemanju raznolikosti in spodbujanju empatije. Teme so zasnovane v obliki delavnic, v obliki spletnih predstavitev, ki vključujejo uvodno predstavitev tematike (spretnosti), pomembnost le-te, korake za doseganje nove spretnosti ter praktične vaje. Potek delavnice je orisan v delavniških vodičih. Gradiva so prosto dostopna in namenjena izvedbi delavnic za starše v klubih oz. ozaveščanju staršev o področju inkluzije in spretnosti, ki jih potrebujejo pri vzpostavljanju inkluzivnih športnih okolij.

Cilji:

  • Spodbujanje razvoja inkluzivnih klubov, v katere so vključeni otroci raznolikih sposobnosti
  • Spodbujanje razvoja potencialov, spretnosti in osebnostne rasti vseh posameznikov

 

Slovenska verzija

 

Angleška verzija (School for parents in English)

 


Sodelujoči raziskovalci/-ke na Pedagoškem inštitutu: