4. znanstvena konferenca 2019

Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju:

Mednarodni vidiki vzgoje in izobraževanja

18. in 19.9.2019, ZRC SAZU (Novi trg 2, Ljubljana)

Tudi v letu 2019 so Pedagoški inštitut, Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije ter Center Republike Slovenije za mobilnosti in evropske programe izobraževanja in usposabljanja organizirali 4. znanstveno konferenco »Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: Mednarodni vidiki vzgoje in izobraževanja«.

Osnovni cilj znanstvene konference je diseminacija rezultatov raziskav ter izmenjava izkušenj, identifikacija ključnih problemov, izzivov in ovir v vzgoji in izobraževanju ter spodbujanje in razvoj raziskovanja nasploh. Letošnja konferenca ima kot svoj cilj izpostaviti tudi mednarodni vidik vzgoje in izobraževanja, pri čemer pa, seveda, ostaja odprta za vse druge pristope in usmeritve.

Konferenca je potekala 18. in 19. septembra 2019, v prostorih Znanstveno raziskovalnega centra SAZU (Novi trg 2, Ljubljana).

Na konferenci, ki je bila prvič dvodnevna, je bilo predstavljenih 96 prispevkov, in sicer 60 znanstvenih in 37 strokovnih. Letos se je konference tudi prvič udeležilo večje število “tujih” udeležencev, ki jih je bilo kar 33, kar kaže na vedno večje zanimanje za konferenco.

Na konferenci sta kot vabljena predavatelja sodelovala Paul Stubbs, PhD, z Ekonomskega inštituta v Zagrebu ter prof. dr. Pavel Zgaga s Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani.

Prav tako smo tudi letos na konferenci podelili priznanja za:

  • najboljše doktorsko delo na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja, ki ga je prejela dr. Marina Volk,
  • priznanje za izjemne dosežke na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja, ki ga je prejel dr. Gregor Torkar,
  • priznanje za življenjsko delo na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja, ki ga je prejel ddr. Zdenko Kodelja.

 

prof. dr. Igor Ž. Žagar, predsednik programskega odbora konference in direktor Pedagoškega inštituta
doc. dr. Ana Kozina, predsednica SLODRE
dr. Alenka Flander, direktorica Centra Republike Slovenije za mobilnosti in evropske programe izobraževanja in usposabljanja

PREDAVATELJI

} Paul Stubbs, PhD

Paul Stubbs, PhD


Ekonomski inštitut, Zagreb
O predavatelju (kratek CV)

Naslov predavanja: Inequality, Poverty and Education in the Post-Yugoslav Space: from immobility to inclusion?

več
} prof. dr. Pavel Zgaga

prof. dr. Pavel Zgaga


Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
O predavatelju

Naslov predavanja: Raziskovanje edukacije in edukacijske politike, ali o razmerju ‘kraljev’ in ‘filozofov’

več
Dostopnost