Center za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za Korakom

Dejavnosti Centra za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom (CKVI KZK) temeljijo na načelu enakih možnosti, načelih demokratične civilne družbe, otrokovih pravicah in pravicah staršev, sodobnih spoznanjih o otrokovem razvoju in učenju ter vplivih različnih dejavnikov nanju. V Centru posebno skrb namenjamo najranljivejšim skupinam otrok in njihovim staršem. CKVI KZK si preko dejavnosti profesionalnega razvoja strokovnih delavcev ter akcijskega in participatornega raziskovanja vzgojno-izobraževalne prakse prizadeva za visokokakovostno vzgojo in izobraževanje ter načrtovanje, uvajanje in evalviranje sprememb na področju predšolske vzgoje in prehoda v osnovno šolo. CKVI KZK vodi, vsebinsko usmerja in koordinira Mrežo za spreminjanje kakovosti Korak za korakom.

Interna spletna stran Centra za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom je dostopna na tej povezavi: www.korakzakorakom.si

Center za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom je eden od ustanovnih članov in polnopravni član Mednarodnega združenja Korak za korakom (International Step by Step Association).

          

 


Kdo smo