Center za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za Korakom

Dejavnosti Centra za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom (CKVI KZK) temeljijo na načelu enakih možnosti, načelih demokratične civilne družbe, otrokovih pravicah in pravicah staršev, sodobnih spoznanjih o otrokovem razvoju in učenju ter vplivih različnih dejavnikov nanju. V Centru posebno skrb namenjamo najranljivejšim skupinam otrok in njihovim staršem. CKVI KZK si preko dejavnosti profesionalnega razvoja strokovnih delavcev ter akcijskega in participatornega raziskovanja vzgojno-izobraževalne prakse prizadeva za visokokakovostno vzgojo in izobraževanje ter načrtovanje, uvajanje in evalviranje sprememb na področju predšolske vzgoje in prehoda v osnovno šolo. CKVI KZK vodi, vsebinsko usmerja in koordinira Mrežo za spreminjanje kakovosti Korak za korakom.

Interna spletna stran Centra za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom je dostopna na tej povezavi: www.korakzakorakom.si

Center za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom je eden od ustanovnih članov in polnopravni član Mednarodnega združenja Korak za korakom (International Step by Step Association).

          

 


Kdo smo


 


Raziskovalna področja


 • razvijanje in raziskovanje kakovosti predšolske vzgoje in izobraževanja
 • profesionalni razvoj strokovnih delavcev vrtcev in osnovnih šol
 • zagotavljanje dostopa do kakovostnih vzgojno-izobraževalnih programov za vse otroke

 


Projekti v teku


 


Pretekli projekti


 • TOY for Inclusion – Community Based Early Childhood Education and Care (ECEC) for Roma Children
 • Khetaun (Skupaj): S ključnimi koraki do vključenosti romskih otrok v kakovostne predšolske programe
 • Krepitev kakovosti predšolske vzgoje preko participacije (EQUAP)
 • Skupaj – podpiranje ranljivih otrok preko integriranih storitev (INTESYS)
 • Dober začetek za vse: zagotavljanje prehodov v zgodnjih letih (START)
 • Socialna vključenost, izobraževanje in urbane politike za majhne otroke (SIEUPYC)
 • ZORALEDER (Močnejši): z REYN Slovenija do večje ozaveščenosti o pomenu kakovostne predšolske vzgoje
 • MORE – podpiranje romskih otrok s strokovnimi delavci, ki so predstavniki romske skupnosti
 • Zagotavljanje dostopa do kakovostnih predšolskih programov romskim otorokom in njihovim staršem (PPROS).

 


Mednarodno sodelovanje


Poleg povezovanj s partnerji v okviru različnih projektov, smo člani mednarodnih mrež ISSA (International Step by Step Association) in REYN (Roma Early Years Network).


Druge dejavnosti


 • vodenje Mreže za spreminjanje kakovosti Korak za korakom
 • izvajanje usposabljanj za strokovne in vodstvene delavce vrtcev in osnovnih šol ter izvajanje usposabljanj za kolektive vrtcev in osnovnih šol na različne teme
 • sodelovanje z Univerzo na Primorskem, Pedagoško fakulteto v Kopru; Univerzo v Ljubljani, Pedagoško fakulteto v Ljubljani
Dostopnost