Compendia

Namen zbirke Compendia (ISSN 1855-9654) je objavljanje (predvsem univerzitetnih) učbenikov, ki so potrebni za kvalitetno izvajanje pedagoškega procesa pri posameznih družboslovnih ali humanističnih predmetih na štirih slovenskih univerzah, zasebnih visokih šolah ali na javnih tečajih.

Urednica: doc. dr. Janja Žmavc

Struktura izdaj v zbirki Compendia.

Dostopnost