Center za uporabno epistemologijo

Raziskovalni center za uporabno epistemologijo je usmerjen v raziskovanje epistemioloških, socioloških, makrosocialnih, mikrosocialnih, komunikacijskih, pedagoških in vidikov znanja. Med najpomembnejše raziskave tega področja štejemo mednarodne raziskave (znanja), ki jih koordinirajo mednarodni centri: IEA (TIMSS, PIRLS, CivEd/ICCS, SITES/ICILS), OECD (TALIS, PISA) in EK (ESLC). V okviru centra delujejo trije oddelki: oddelek za IEA študije, oddelek za OECD in EU študije ter oddelek za kurikularne analize in teorije znanja. Pomembnejše področje delovanja centra so tudi analize razvoja izobraževalnih politik. V vsebinskem smislu lahko raziskovanje sodelavcev Centra za uporabno epistemologijo strnemo v naslednje sklope vsebin:

  • teorije znanja in mednarodne raziskave znanja,
  • policy-making na področju edukacije (kurikularne politike, izobraževalne politike),
  • učbeniki in didaktična gradiva (e-učbeniki, e-gradiva).

Kdo smoProjekti v teku