TIMSS advanced 2008

Ker v mnogih državah po svetu v zadnjih letih vse bolj ugotavljajo močno povezanost med znanjem naravoslovja in razvojem gospodarstva, so se zaradi evropskih povezav in podobnosti izobraževalnih sistemov večinoma evropske države dogovorile, da se ponovno izpelje raziskava TIMSS za populacijo mladine, ki vstopa v univerzitetno izobraževanje. Želele so pridobiti mednarodno primerljive podatke o znanju dijakov v tistih zahtevnejših smereh preduniverzitetnega šolanja, ki predvidoma vodijo v naravoslovno usmerjene univerzitetne študije. Z vključitvijo v raziskavo TIMSS za maturante so države, ki so v njej že sodelovale leta 1995, tudi Slovenija, ugotovile, ali se je znanje njihovih dijakov v zahtevnejših naravoslovno-matematičnih programih v zadnjih 13 letih spremenilo in kako. Vse sodelujoče države primerjajo dosežke svojih dijakov na področju matematike in fizike v mednarodnem merilu.

Dejavniki

V raziskavah TIMSS preverjanje znanja temelji na učnih načrtih za matematiko in fiziko v posameznih državah oziroma na preseku učnih načrtov vseh sodelujočih. Učni načrt v posamezni državi določa, kakšne možnosti imajo dijaki za učenje določenih vsebin, kako je urejen izobraževalni sistem, pa tudi, kateri dejavniki vplivajo na to, kako dijaki dane možnosti izkoristijo. Raziskava TIMSS se poleg kurikula ne omejuje na golo poročanje o lestvicah rezultatov, temveč zbira mnogo različnih podatkov o dejavnikih pridobivanja znanja na ravni dijakov, učiteljev in šol, iz katerih je mogoče določiti pomembne vplive na znanje v posameznem kulturnem okolju.

Sodelujoče države

V raziskavi sodelujejo: Armenija, Italija, Iran, Libanon, Nizozemska, Norveška, Filipini, Rusija, Slovenija in Švedska.

Trendi

V Sloveniji smo leta 1995 na Pedagoškem inštitutu opravili raziskavo TIMSS za srednješolce, posebej tudi za skupino maturantov. Slovenija ima zato možnosti za mednarodni izračun trendov. Slovenski rezultati maturantov z naprednejšim programom matematike in fizike so bili leta 1995 med drugimi državami v matematiki povprečni, v fiziki pa nadpovprečni. Najboljša desetina naših dijakov je bila v matematiki in fiziki celo najboljša med vsemi najboljšimi desetinami dijakov ostalih držav.

Dostopnost