Le z drugimi smo

Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev v VIZ

 

vodja projekta na PI: dr. Alenka Gril

center: Center za proučevanje kognicije učenja

spletna stran projekta: https://lezdrugimismo.si/

časovno obdobje trajanja projekta: 2016 – 2021

 

Izobraževalni program Le z drugimi smo je namenjen krepitvi socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev v VIZ. V okviru programa smo pripravili programe izobraževanja na sedmih tematskih področjih (kot v razpisu), ki jih izvajamo v petih seminarjih, ki obsegajo 16 ur:

 1. Živeti raznolikost: vključevanje priseljencev in slovenščina;
 2. Ničelna toleranca do nasilja: izzivi in problemi;
 3. Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktov;
 4. Izzivi sodobne družbe v šoli in vrtcu;
 5. Medkulturni odnosi in integracija v VIZ praksi.

Na PI koordiniramo organizacijo in izvedbo treh od petih seminarjev (2., 3., 4.), ISIM ZRC SAZU pa koordinira organizacijo in izvedbo dveh seminarjev (1., 5.). Izvedbe seminarjev potekajo na tri organizacijske načine: mesečni regijski posveti, nacionalni posvet – dvakrat letno; individualna naročila šol za usposabljanje celotnih kolektivov. Ciljna vrednost celotnega projekta je v petletnem obdobju usposobiti 10.000 strokovnih delavcev, zaposlenih na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja (do univerzitetne ravni).

 

Sodeloujoči raziskovalci/-ke na Pedagoškem inštitutut:

 • Sabina Autor (Center za proučevanje kognicije učenja),
 • Mitja Sardoč (Center za družboslovne in antorpološke raziskave v vzgoji in izobraževanju),
 • Maša Vidmar (Center za evalvacijske študije),
 • Tina Rutar Leban (Center za evalvacijske študije),
 • Jerneja Jager (Center za kakovost v vzgoji in izobraževalnu Korak za korakom),
 • Mateja Režek (Center za kakovost v vzgoji in izobraževalnu Korak za korakom),
 • Petra Zgonec (Center za kakovost v vzgoji in izobraževalnu Korak za korakom),
 • Janja Žmavc (Center za diskurzivne študije v vzgoji in izobraževanju),
 • Igor Bijuklič (Center za proučevanje kognicije učenja)

 

sodelujoče partnerske organizacije: ZRC SAZU, Slovenska filantropija, Humanitas – društvo za človekove pravice in človeku prijazne dejavnosti, LOGOUT – center pomoči pri prekomerni rabi interneta in sodobnih tehnologij, Diwan – društvo za kulturo in umetnost, Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto – DRPD NM, Zavod Petida

vir/financer: Evropski socialni skladi (ESS), MIZŠ

Dostopnost