Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji

Mednarodno primerljivi sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju (CRP)

Vodja projekta na PI: dr. E. Klemenčič

Sodelujoči raziskovalci/-ke: /

Namen in cilji projekta:

Namen CRP je bil vzpostaviti mednarodno primerljivi sistem sekundarnega in terciarnega  izobraževanja v zdravstveni negi, ki omogoča razvoj stroke in znanosti, ter postavi okvir za vzpostavitev interdisciplinarnega raziskovanja, povezanega z zdravstveno nego, kar lahko pomembno vpliva na trajnostni družbeni razvoj.

Dostopnost