Založništvo

Založniško dejavnost Pedagoškega inštituta sestavljajo: Založba Pedagoškega inštituta, Digitalna knjižnica, znotraj katere so bila izdana tudi Zbrana dela Primoža Trubarja, ter mednarodna revija za teorijo in raziskovanje vzgoje in izobraževanja Šolsko polje.

NOVE IZDAJE

Globalne kompetence slovenskih učencev in učenk: konceptualni in empirični vpogledi


Avtor: Klaudija Šterman Ivančič, Urška Štremfel


Vrsta gradiva:


Obseg: 138 strani

Občutek pripadnosti šoli, dobrobit in učna uspešnost učencev in učenk: vpogledi mednarodnih raziskav znanja


Avtor: Klaudija Šterman Ivančič, Urška Štremfel, Igor Peras, Barbara Japelj Pavešić


Vrsta gradiva:


Obseg: 166 strani

Four Critical Essays on Argumentation


Avtor: Igor Ž. Žagar


Vrsta gradiva:


Obseg: 150 strani

Vedenjske naloge teorije uma: priročnik in naloge


Avtor: Tiffany L. Hutchins, Patricia A. Prelock, Nika Knez, Maša Vidmar


Vrsta gradiva:


Obseg: 138 strani

Verjeten vpliv epidemije COVID‑19 na izobraževanje: Razmisleki, ki temeljijo na obstoječi literaturiin nedavnih mednarodnih zbirkah podatkov


Avtor: Giorgio Di Pietro, Federico Biagi, Patricia Costa, Zbigniew Karpinski, Jacopo Mazza


Vrsta gradiva:


Obseg: 78 strani

Oblikovanje državljanske identitete mladih v šoli 


Avtor: Alenka Gril, Videčnik Asja


Vrsta gradiva:


Obseg: 238 strani

(Pre)drzna Slovenija


Urednik(i): ,


Vrsta gradiva:


Obseg: 444 strani

Jezikanja: Druga, jubilejno-pomladanska izdaja


Avtor: Igor Ž. Žagar


Vrsta gradiva:


Obseg: 182 strani

Učitelj kot retorik: retorično-argumentativni vidiki pedagoškega diskurza


Avtor: Igor Ž. Žagar, Janja Žmavc, Barbara Domajnko


Vrsta gradiva:


Obseg: 284 strani

Prispevki k didaktiki filozofije/etike


Avtor: Marjan Šimenc


Vrsta gradiva:


Obseg: 156 strani

Ženski pa so vzrasle svetlejše dolžnosti nego kuhati in prati …


Avtor: Sabina Žnidaršič Žagar


Vrsta gradiva:


Obseg: 226 strani

Vedenjske težave in učna uspešnost


Avtor: Maša Vidmar


Vrsta gradiva:


Obseg: 194 strani

Dejavniki bralne pismenostiv raziskavi PISA 2009


Avtor: Melita Puklek Levpušček, Anja Podlesek, Klaudija Šterman Ivančič


Vrsta gradiva:


Obseg: 136 strani

Drugo pedagoškega diskurza


Urednik(i):


Vrsta gradiva:


Obseg: 254 strani

Neformalno učenje? Kaj pa je to?


Urednik(i):


Vrsta gradiva:


Obseg: 302 strani

Rimski zgodovinar in pripovedno besedilo 


Avtor: Gregor Pobežin


Vrsta gradiva:


Obseg: 252 strani

Uporniki, “hudi farji” in Hudičevi soldatje


Avtor: Jonatan Vinkler


Vrsta gradiva:


Obseg: 272 strani

Umetnost v realnosti


Avtor: Darko Štrajn


Vrsta gradiva:


Obseg: 138 strani

Nacionalni imaginariji, literarni imaginariji


Avtor: Marcello Potocco


Vrsta gradiva:


Obseg: 286 strani

Spoli, seksualnost in nasilje skozi nove medije


Avtor: Valerija Vandramin, Renata Šribar


Vrsta gradiva:


Obseg: 156 strani

Evropa med socializmom in neoliberalizmom: Evropa v slovenskih medijih


Avtor: Igor Ž. Žagar, Primož Krašovec


Vrsta gradiva:


Obseg: 272 strani

V primežu medplemiških prerivanj


Avtor: Tone Ravnikar


Vrsta gradiva:


Obseg: 522 strani

Kako so Evropejci odkrili neznane dežele in se spoznali z novimi ljudstvi


Avtor: Janja Žmavc, Igor Ž. Žagar


Vrsta gradiva:


Obseg: 398 strani

Slovenian Lectures


Avtor: Oswald Ducrot


Vrsta gradiva:


Obseg: 118 strani

Sledi šolskega razvoja na Slovenskem


Avtor: Aleš Gabrič


Vrsta gradiva:


Obseg: 192 strani

Organizirana predšolska vzgoja v izzivih družbenih sprememb


Avtor: Tatjana Vonta


Vrsta gradiva:


Obseg: 226 strani

Kdo je uspešen v slovenskih šolah?


Urednik(i):


Vrsta gradiva:


Obseg: 182 strani

Transumetnost


Avtor: Polona Tratnik


Vrsta gradiva:


Obseg: 164 strani

Od performativa do govornih dejanj


Avtor: Igor Ž. Žagar


Vrsta gradiva:


Obseg: 186 strani

Vzgoja družbe


Avtor: Darko Štrajn


Vrsta gradiva:


Obseg: 204 strani

Homo spectator


Avtor: Lidija Tavčar


Vrsta gradiva:


Obseg: 158 strani

Argumentacija v jeziku


Avtor: Igor Ž. Žagar, Mojca Schlamberger Brezar


Vrsta gradiva:


Obseg: 226 strani

Prikaži vse izdaje
Dostopnost