QUALIMENTARY

Podpiranje kakovostnih interakcij v vrtcih


vodja projekta na PI: Petra Bozovičar
center: Center za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom
trajanje: 2019 – 2021
spletna stran projekta: https://www.korakzakorakom.si/qualimentary-podpiranje-kakovostnih-interakcij-v-vrtcih


Projekt Qualimentary je financiran iz programa Erasmus+ in poteka od leta 2019 do leta 2021. Koordinira ga Univerza iz Gradca (Avstrija), sodelujoči partnerji pa so Società cooperativa sociale Sumo (Italija), Pedagoški inštitut (Slovenija), APEI – Associação de Profissionais de Educação de Infância (Portugalska), University of Pécs – Pécsi Tudományegyetem (Madžarska) in Stadt Offenbach am Main, Eigenbetrieb Kindertagesstätten EKO (Nemčija).

Iniciativa je namenjena ozaveščanju vzgojiteljev o pomenu zagotavljanja kakovostnih interakcij v vrtcu ter dvigu njihovih kompetenc na tem področju.

V prvi fazi bomo preko vprašalnikov za strokovne delavce v vrtcih ugotavljali, katere so ključne izobraževalne vsebine s področja zagotavljanja kakovostnih interakcij, ki bi jih strokovni delavci v vrtcih želeli poglobiti. Na podlagi hospitacij v oddelkih sodelujočih vzgojiteljev pa bomo z uporabo opazovalnega orodja ugotavljali obstoječe stanje na področju zagotavljanja kakovostnih interakcij.

V drugi fazi bomo na podlagi pridobljenih podatkov izbrali ključne teme ter razvili spletno usposabljanje s področja zagotavljanja kakovostnih interakcij, ki ga bomo nato s sodelujočimi vzgojitelji tudi preizkusili. Usposabljanje bo obsegalo spletne vsebine, vodene spletne diskusije ter spremljanje in podporo v obliki hospitacij z reflektivnimi razgovorom v oddelkih vključenih vzgojiteljev.

V zadnji fazi pa bomo na podlagi evalvacije izvedenega usposabljanja razvili orodje za samoevalvacijo na področju zagotavljanja kakovostnih interakcij.

Dostopnost