RAOLLLA

Raising Awareness and Opportunities of Lifelong Learning for Low Achievers

(Približajmo priložnosti vseživljenjskega učenja vsem)  

vodja projekta na PI: dr. Urška Štremfel

center: Center za uporabno epistemologijo

spletna stran projekta: http://raollla.pei.si/

časovno obdobje trajanja projekta: 2013 – 2014

Projekt RAOLLLA, ki smo ga v letih 2013 in 2014 izvajali na Pedagoškem inštitutu, je del programa Vseživljenjsko učenje, s katerim Evropska komisija podpira izvajanje evropskih strateških ciljev v izobraževanju in usposabljanju v državah članicah Evropske unije ter pri tem še posebej poudarja sodelovanje zainteresiranih strani, eksperimentiranje in inovacije.

Izziv, s katerim smo se soočali v okviru projekta, so mednarodno primerjalno in glede na relevantna evropska merila učno manj uspešni učenci v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju. Pri tem smo se osredinili zlasti na prepoznavanje individualnih dejavnikov ter dejavnikov v družinskem, šolskem in širšem družbenem okolju, ki se na podlagi izsledkov mednarodnih raziskav znanja in drugih raziskav izobraževanja povezujejo z njihovimi dosežki. Ob teoretskih izhodiščih, ki so nastala kot rezultat raziskovanja in povezovanja različnih znanstvenih disciplin, smo posebno pozornost namenili snovanju pristopov, katerih končni cilj je usmerjen v izboljšanje učne uspešnosti posameznika ali posameznice, obenem pa na različnih izobraževalnih ravneh ter z različnimi vsebinskimi in interakcijskimi oblikami učinkovito nagovarjajo vse posredne in neposredne udeležence izobraževalnega procesa (tj. učitelje, mladostnike in njihove starše).

Rezultati projekta so predstavljeni na spletni strani projekta http://raollla.pei.si/ ter v znanstveni monografiji Učna (ne)uspešnost: pogledi, pristopi, izzivi (v prevodu Student (Under)achievement:
Perspectives, Approaches, Challenges
).

sodelujoči raziskovalci/-ke na PI:

 

vir/financer: Evropska komisija, program LLL

Dostopnost