TOY PLUS

Skupaj stari in mladi: učenje in krepitev kompetenc praktikov

Cilji projekta TOY PLUS, financiranega iz programa Erasmus+ so:

  • razvijanje veščin in kompetenc za zagotavljanje uspešnih dejavnosti medgeneracijskega učenja,
  • spodbujanje ozaveščenosti in strokovnega znanja med strokovnjaki za oblikovanje vključujočih skupnosti za vse starosti.

Razvili, testirali in razširjali bomo inovativne spletne učne načrte in metodologije na področju medgeneracijskega učenja za strokovne delavce v predšolski vzgoji in varstvu, socialnem varstvu in delu v skupnosti. Posebni moduli v posameznih učnih načrtih se bodo osredotočil na vključevanje novo prispelih in rezidenčnih migrantov ter Romov v medgeneracijsko učenje kot načina za spodbujanje medkulturnega dialoga, sodelovanja in socialno vključenost.

Prav tako bomo razvili in preizkusili orodje za ocenjevanje in izboljševanje kakovosti dejavnosti medgeneracijskega učenja (TOY za kakovost).

Projekt se izvaja od novembra 2016 do oktobra 2018.

Spletna stran projekta: http://www.toyproject.net/project/toy-plus/

Dostopnost