NEMO: Nova priporočila o spremljanju otrok za razvoj inovativnega kurikuluma za vzgojitelje_ice

NEw MOnitoring guidelines to develop innovative ECEC teachers curricula

Vodja projekta na PI: dr. Maša Vidmar
Center: Center za evalvacijske študije
Časovno obdobje trajanja projekta: 2019 – 2022

 

Splošno o projektu:

Na Pedagoškem inštitutu smo od septembra 2019 vključeni v dvoletni Erasmus+ K2 projekt NEMO: »Nova priporočila o spremljanju otrok za razvoj inovativnega kurikuluma za vzgojitelje_ice« (angl. NEw MOnitoring guidelines to develop innovative ECEC teachers curricula). Splošni cilj projekta je oblikovanje predloga smernic za spremljanje otrok, ki bi prispeval k spremembi nacionalnih politik k enovitemu sistemu predšolske vzgoje in varstva (0–6 let). Metodologija, razvita v projektu, bo vzgojiteljem_icam pomagala odkriti prve znake težav s socialnimi interakcijami, ki lahko kasneje vodijo do motnje avtističnega spektra (MAS). Tekom projekta bodo razvita in izvedena usposabljanja za vzgojitelje_ice v vseh državah konzorcija. Zgodnje odkrivanje bo omogočilo ustvarjanje novih izobraževalnih metod in orodij, ki bodo izboljšala možnosti otrok z MAS. Projekt bo pokazal, kako lahko kombinacija pred-jezikovnih presejalnih metod in učinkovitih učnih metod zmanjša razkorak med nevrotipičnimi otroci in otroci z MAS, tako na kognitivni kot na izobraževalni ravni. Projekt bo s kombinacijo zgodnjega opazovanja malčkov (0-3) in niza izobraževalnih intervencij (0-6) skušal vplivati na uvedbo enovitega sistema (0-6) v vseh evropskih državah.


Izvajalki projekta na Pedagoškem inštitutu:


GradivaSodelujoče partnerske organizacije:  Alma Mater Studiorum – Universita di Bologna, Gruppo nazionale Nidi e Infanzia, Associazione Italiana per l Assistenza agli Spastici Provincia di Bologna (Italija); Högskolan Kristianstad (Švedska); European University Cyprus (Ciper) in Universitat de Valencia (Španija).

 Vir/financer: Erasmus K2