Raziskovalna dejavnost

Raziskovalna usmeritev Pedagoškega inštituta vsebuje raziskave v razponu od temeljnih interdisciplinarno povezanih družboslovnih in humanističnih do aplikativnih in empiričnih raziskav. Raziskave se vpisujejo v sodobne tokove na posameznih področjih in tečejo v interakciji povzemanja tujih in razvijanja lastnih temeljnih konceptov v okviru teorije vzgoje in izobraževanja. Z vidika objekta raziskav gre za proučevanje družbenih in komunikacijskih procesov na področju vzgoje in izobraževanja s poudarjenim ozirom na slovenski kontekst.

Vključevanje v mednarodne raziskave je pomemben vir pridobivanja primerjalnih ugotovitev o delovanju vzgojno-izobraževalnega sistema, ki so med drugim izhodišče za domače evalvacije kakovosti vzgojno-izobraževalnih procesov in ugotavljanje problemov ter dilem v pedagoški praksi.

Rezultati raziskav so dostopni v znanstvenih monografijah, zbirkah virov, osrednjih domačih in tujih strokovnih revijah, tematskih zbornikih, učbenikih in drugih samostojnih publikacijah. Mnogo jih je izšlo v obliki izdaj založbe Pedagoškega inštituta. Dostopi do elektronskih poročil raziskav so navedeni na straneh posamezne raziskave ali študije.

Raziskovalci in raziskovalke inštituta so razporejeni v raziskovalne centre, kjer združujejo raziskovalno delo določenega vsebinskega področja, pripravljajo predstavitve na domačih in mednarodnih znanstvenih srečanjih, simpozijih in konferencah, ki so namenjene tako znanstvenoraziskovalni kot tudi strokovni javnosti.

Dostopnost