Infrastrukturni program

Vodja programa: mag. Mojca Čuček

 

Infrastrukturni program PI deluje kot podpora znanstveno-raziskovalnemu delu na področju edukacije, pretežno v obliki izvajanja vseh potrebnih dejavnosti za zagotavljanje metodološke ustreznosti različnih vrst zbiranja podatkov na področju izobraževanja in za vključevanje Slovenije v mednarodne raziskave v izobraževanju, kot so npr. PISA, PIRLS, ICCS, TALIS in druge, ki so postale pomemben vir operacionalizacije vzgojno-izobraževalnih ciljev, tako v nacionalnem kot v mednarodnem okviru. Pri tem je dodana vrednost infrastrukturnega programa v tem, da so podatkovne baze zbrane, urejene in vzdrževane na enem mestu in po enotnih, visokih tehničnih standardih, z uporabo specifičnih ‘state-of-the-art’ metodologij in znanj, ki pri mednarodnih raziskavah zagotavljajo tudi mednarodno in časovno primerljivost dobljenih rezultatov (t. i. analize trendov). Tako lahko znanstveno-raziskovalno delo na področju edukacije že iz prvih rezultatov in primerjav rezultatov različnih raziskav oblikuje izhodišča in hipoteze za nadaljnje raziskovanje. Po drugi strani pa znanstveno-raziskovalno delo preko svojih ugotovitev povratno sporoča potrebe nadaljnjega zbiranja podatkov v okviru širšega programa mednarodnih raziskav v izobraževanju, v katere se vključuje Slovenija, in kritično presoja ustreznost nacionalnih in mednarodno usklajenih zasnov in metodologij raziskav. Infrastrukturni program PI tako omogoča temelje za oblikovanje izhodišč in hipotez nadaljnjega znanstveno-raziskovalnega dela na področju edukacije in iz tega posredno oblikovanje predlogov za spremembe, usmerjene h kvalitetnejšima vzgoji in izobraževanju.

Osnovna dejavnost infrastrukturnega programa je tako snovanje in oblikovanje baz podatkov iz nacionalnih in mednarodnih raziskav in statističnih analiz teh podatkov. Pri tem je pomembno znanje, ki ga infrastrukturni program PI razvija že vrsto let, saj gre za baze podatkov, ki zahtevajo specifične pristope k urejanju in statističnim analizam podatkov.

 

Izvajalke infrastrukturnega programa:

 

SICRIS

Dostopnost