ETTECEC

Zgodnja pozornost inkluziji otrok z motnjami avtističnega spektra v predšolsko vzgojo in varstvo (Early attention for the inclusion of children with autism spectrum disorder in ECEC systems)

vodja projekta na PI: dr. Maša  Vidmar

center: Center za evalvacijske študije

spletna stran projekta: https://ettecec.wordpress.com/

časovno obdobje trajanja projekta: 2017 – 2019

 

Oktobra 2017 se je pričel nov Erasmus+ K2 projekt ETTECEC: zgodnja pozornost inkluziji otrok z motnjami avtističnega spektra v predšolsko vzgojo in varstvo (angl. Early aTTention for the inclusion of children with autism spectrum disorders in Early Childhood Education and Care systems), ki se osredotoča na izobraževanje in trening vzgojiteljev, s ciljem zmanjševanja razlik in spodbujanjem vključevanja vseh otrok. Projekt združuje akademike in praktike iz različnih centrov v Evropi, saj z organizacijo Mi Hijo y Yo (Španija), ki projekt vodi, sodelujejo tudi: Pedagoški inštitut in Svetovalnica za avtizem (Slovenija), Autisme-Europe AISBL (Belgija), Schola empirica in Fakultní základní škola a mateřská škola při PedF UK Barrandov II (Češka republika).

Projekt ETTECEC se tako osredinja na izboljšavo sistemov PVV v partnerskih regijah, preko vključevanja in izogibanju segregacije otrok z avtizmom, kar bo otrokom omogočalo boljšo pripravljenost za vstop v šolo.

V projektu bomo razvili spletni trening za vzgojitelje, ki jim bo nudil potrebna znanja in zmožnost za pridobivanje kompetenc, ki jih potrebujejo za vključevanje otrok z motnjami avtističnega spektra v dejavnosti v vrtcu in posledično zmanjševanje razlik v dosežkih med otroki. V pilotnem treningu novo nastalih metod bo sodelovalo 18 vzgojiteljev iz petih vrtcev, kar bo posredno vplivalo na 270 otrok. V raziskavi bodo vključeni vrtci iz Slovenije, Češke republike in Kanarskih otokov. Trening je zastavljen kot inovativen pedagoški pristop, ki temelji na paradigmi vključevanja v izobraževanje. Razvoj spletnega treninga za vzgojitelje je usmerjen v krepitev njihovih sposobnosti vključevanja otrok starih med 0 in 6 let (predšolska vzgoja) v vse dejavnosti. Njegovo temeljno filozofijo bi lahko ob upoštevanju različnih potreb in značilnosti učencev, uspešno prenesli tudi na druge ravni izobraževanja, kjer je enako pomembna.

 

Sodeloujoči raziskovalci/-ke na Pedagoškem inštitutu:

 

sodelujoče partnerske organizacije: Svetovalnica za avtizem (Slovenija), Fakultni zakladni skola a materska skola Barrandov II pri PedF UK (Češka), Schola Empirica (Češka), Autisme-Europe AISBL (Belgija)

vir/financer: Erasmus KA2

Dostopnost