Knjižnica

Knjižnica Pedagoškega inštituta je specialna znanstvena knjižnica odprtega tipa, ki za raziskovalce inštituta opravlja informacijsko-knjižnične storitve in predvsem gradnjo bibliografij raziskovalcev v sistemu COBISS. Knjižnica Pedagoškega inštituta ima status javne knjižnice in opravlja izposojo, nakup ter katalogizacijo strokovne literature obenem pa zagotavlja dodatno strokovno literaturo za raziskovalno delo. Hrani različno knjižno gradivo (monografije, priročnike, zbornike, študije, poročila, elaborate), tuje in domače serijske revije (prosti dostop) ter posebno dokumentacijo (EU publikacije, UNESCO publikacije, MIZŠ publikacije) s področja pedagogike, filozofije, psihologije, sociologije ter vzgoje in izobraževanja.

 

Kontakt: Dokumentalistka: Polona Ramšak Zaviršek
Telefonska številka: +386 1 420 12 46
e-mail: pi.knjiznica@pei.si

 

Informacije o pristopni izjavi: Vpis v knjižnico PI je neomejen in brezplačen (ob predložitvi veljavnega osebnega dokumenta).
Izposoja: Rok izposoje za knjige je 1 mesec, revije pa si je moč izposoditi le za fotokopiranje. Tujim državljanom izposojamo gradivo le za fotokopiranje, ob predložitvi potnega lista.
Delovni čas: Po dogovoru. V petkih je knjižnica zaprta.
Bibliografija: COBISS PI

 

Splošne storitve

Posebne storitve

 • uporaba knjižničnega fonda
 • gradnja baze bibliografij
 • gradnja baze citatov
 • obveščanje o novostih
 • izposoja
 • medknjižnična izposoja le za zaposlene
 • preiskovanje po bazah
 • SDI – selektivna diseminacija informacij
 • RP – retrospektivne poizvedbe
 • preiskovanje po tujih bazah
 • izdelava poizvedb na določeno temo
 • izobraževanje uporabnikov

 

Informacijsko-knjižnični servis omogoča preko konzorcijev dostop do baz podatkov:

Dostopnost