TALIS 2018

Tretja Mednarodna raziskava učenja in poučevanja (TALIS 2018) je primerjalna raziskava, ki je namenjena analizi in razvoju politik na področju izobraževanja. TALIS izvaja Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD). V raziskavi TALIS 2018 so sodelovale naslednje države in posamezni šolski sistemi: Alberta (Kanada), Anglija (VB), Avstrija, Belgija, Bolgarija, Brazilija, Buenos Aires (Argentina), Češka, Čile, Danska, Estonija, Finska, Flamska (Belgija), Francija, Gruzija, Hrvaška, Islandija, Italija, Izrael, Japonska, Južnoafriška republika, Kazahstan, Kolumbija, Južna Koreja, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Mehika, Nizozemska, Norveška, Nova Zelandija, Portugalska, Romunija, Rusija, Šanghaj (Kitajska), Savdska Arabija, Singapur, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Turčija, Vietnam, ZDA in Združeni arabski emirati.

Namen mednarodnih primerjalnih analiz v raziskavi TALIS zbranih podatkov je, da bi posamezne sodelujoče države lahko ugotovile, katere druge države se soočajo s podobnimi izzivi, in se seznanile s sistemskimi politikami. S širšim pogledom na poučevanje po svetu bi lahko lažje sprejemale na podatkih temelječe odločitve o izboljševanju svojih izobraževalnih sistemov.

Podatki so bili za TALIS 2018 zbrani z vprašalniki med učitelji in ravnatelji osnovnih in srednjih šol, in sicer z naslednjih področij: začetno izobraževanje in usposabljanje, uvajanje v poklic in mentorstvo, nadaljnje izobraževanje in usposabljanje, vodenje šole, šolska kultura in razredna klima, zadovoljstvo z delom, stališča o učenju in poučevanju, strategije učenja in poučevanja, presojanje učiteljevega dela, povratne informacije in potrditve, ki jih učitelji prejemajo za svoje delo, učenje in poučevanje v raznolikih okoljih in mobilnost učiteljev.

V Sloveniji je bilo za sodelovanje v vzorec izbrano 150 osnovnih šol in 148 srednjih šol, na vsaki po 20 učiteljev ali vsi, če jih je bilo na šoli manj kot 30. Odzivnost je dosegla prag mednarodnih mej za vključitev vseh podatkov v mednarodno podatkovno zbirko.

  • Sodelovalo je 132 osnovnih šol in 122 srednjih šol,
  • Vprašalnike je izpolnilo 2094 učiteljev v osnovnih šolah in 2200 učiteljev v srednjih šolah
  • Vprašalnike je izpolnilo 119 ravnateljev osnovnih šol in 103 ravnatelji srednjih šol

Rezultati raziskave in ostala dostopna gradiva

 

 

Vprašalniki raziskave so javni. V raziskavi je bila uporabljena spletna različica.

 

Poročila o rezultatih raziskave nastajajo po delih. 19. junija 2019 bo objavljeno prvo, o poučevanju in delu šol; marca 2020 drugo, o poklicu učitelja; in v letu 2012 tretji del, posvečen srednješolski populaciji učiteljev.

Mednarodna spletna stran raziskave: http://www.oecd.org/education/talis/

Na mednarodni spletni strani so objavljene mednarodne različice vprašalnikov in vsi mednarodni rezultati, poročila in podatkovne zbirke.

Spremljajte dogajanje na projektu in objavo poročil ter podatkov na spletni strani projekta: http://talispei.splet.arnes.si

 

Trajanje raziskave: 2016 – 2021