TIMSS 1995

Rezultati raziskave TIMSS (Third International Mathematics and Science Study), ki smo jo izvedli ob koncu šolskega leta 1994/95 v več kot 40 državah:

PREGLED IZSLEDKOV RAZISKAVE 1995

Matematika:
1. poglavje: primerjava dosežkov v znanju matematike
2. poglavje: povprečni dosežki po področjih matematike
3. poglavje: odgovori učencev in učenk o pogojih doma ter njihova stališča o matematiki
4. poglavje: učitelji in pouk

Naravoslovje:
1. poglavje: primerjava dosežkov v znanju naravoslovja
2. poglavje: povprečni dosežki po področjih naravoslovja
3. poglavje: odgovori učenk in učencev o pogojih doma ter njihova stališča o naravoslovju
4. poglavje: učitelji naravoslovnih predmetov in pouk

Dostopnost