PIRLS 2016

Slovenski učenci izkazujejo nadpovprečne rezultate v bralni pismenosti kot jo meri mednarodna raziskava PIRLS 2016. Prav tako je napredek Slovenije v 15 letih velik, desetletniki so namreč v tem času napredovali za 41 točk.

Ker ne samo odrasli in mladostniki, pač pa tudi otroci vedno več berejo na spletu, kvalitete in uspešnosti takega branja pa ne poznamo dovolj, smo v raziskavi PIRLS v letu 2016 prvič preverjali bralno pismenost pri spletnem branju. Tudi v šolah se vedno več pozornosti posveča branju digitalnih vsebin, saj na spletu iščemo informacije za osebno in profesionalno rabo.

Učenke in učenci so v simuliranem spletnem okolju brali informativna besedila in odgovarjali na vprašanja o teh besedilih. Raziskava je pokazala, da slovenski učenci in učenke dosegajo nižje rezultate pri branju v spletnem okolju kot pri klasičnem branju.

Dostopnost