ICCS 2022

ICCS je Mednarodna raziskava državljanske vzgoje in izobraževanja, ki jo na mednarodni ravni koordinira IEA (Mednarodna organizacija za evalviranje učinkov izobraževanja), v Sloveniji pa Pedagoški inštitut.

Namen raziskave je raziskati, na kakšne načine se mladi v različnih državah (oziroma izobraževalnih sistemih) pripravljajo na (aktivno) državljanstvo. S tem ciljem meri naslednje:

  • vednost, konceptualno razumevanje in kompetence na področju državljanske vzgoje in izobraževanja;
  • stališča na področju državljanstva in pripravljenosti do (so)delovanja v družbenih oz. državljanskih aktivnostih.

 

Slovenija sodeluje v raziskavi četrtič (1999 – takrat pod imenom CivEd; 2009, 2016, 2022), zato je mogoče prikazati tudi trende med posameznimi cikli raziskave.

Sodelavci raziskave v Sloveniji:

  • izr. prof. dr. Eva Klemenčič Mirazchiyski, NRC (nacionalna koordinatorka raziskave),
  • Špela Javornik, data management (upravljavka podatkovne baze),
  • dr. Simona Bezjak, sodelavka na raziskavi.

Rezultati


 


Zagotavljanje varovanja in anonimiziranja zbranih podatkov


Dostopnost