TIMSS 2003

Končala se je 4-letna izvedba raziskave TIMSS 2003, največja raziskava znanja in dejavnikov pridobivanja znanja med osnovnošolsko mladino po svetu. Zasnovana je kot primerjava med načrtovanim (predpisan kurikulum), izvedenim (poučevanje in učenje v šoli) in doseženim (znanje učencev) učnim načrtom.

TIMSS sodelujočim državam sporoča

  • Kakšno je znanje učencev glede na vrstnike iz drugih držav
  • Kakšne so okoliščine pridobivanja znanja v šoli
  • Kakšne so povezave med domačim okoljem učencev in izkazanim znanjem
  • Kako je osnovnošolsko matematično in naravoslovno izobraževanje umeščeno v izobraževalni sistem v državi

V Sloveniji je bilo v TIMSS vključenih 178 šol in skoraj 8000 učencev 3. in 7. razreda osemletne in 4., 8. in 9. razreda devetletne osnovne šole, njihovi razredni učitelji ali učitelji matematike, biologije, fizike in kemije in ravnatelji šol.

TIMSS vzorec za Slovenijo je bil zasnovan tako, da omogoča primerjave med učenci, ki so bili pomladi leta 2003 vključeni v program devetletne šole in tistimi, ki so obiskovali osemletnoosnovno šolo. Četrtošolci devetletke so bili prva generacija otrok, ki so se že v prvem razredu vpisali v devetletko. Osmošolci devetletke pa so bili učenci, ki so po svojem zaključenem 5. razredu osemletke šolanje nadaljevali v programu 7. razreda devetletke. TIMSS 2003 tako kaže stanje v času, ko se je devetletna šola uvajala v naš izobraževalni sistem.

Sodelujoče države:

Dostopnost