Digitalna knjižnica

Digitalna knjižnica je uredniško-založniška platforma za celovito digitalno izdajanje znanstvene literature, in sicer tako eno- in večavtorskih monografij ter učbenikov kot znanstvenokritičnih izdaj virov. Je del znanstvene založbe Pedagoškega inštituta v Ljubljani.

Platforma Digitalna knjižnica obsega štiri zbirke:

  1. Dissertationes kot urednik vodi red. prof. dr. Igor Ž. Žagar, namenjena pa je izdajanju novih in ponatisu že izdanih eno- in večavtorskih monografij s področja humanistike in družboslovja.
  2. Zbirka Clavis litterarum Slovenicarum nastaja pod uredniško taktirko izr. prof. dr. Jonatana Vinklerja, glavnega urednika Zbranih del Primoža Trubarja, glavnega urednika Založbe Univerze na Primorskem in editorja drugih izdaj (Založba Univerze na Primorskem, Educa, Nova revija, Rokus, SIGIC, Društvo slovenskih skladateljev, Slovenska filharmonija …); v njej bodo kot znanstveno-kritične edicije objavljana dela slovenskega slovstva med 1550 in 1918.
  3. Zbirko Compendia uredniško vodi izr. prof. dr. Janja Žmavc, v njej pa bodo objavljeni predvsem univerzitetni učbeniki za posamezne predmete na fakultetah štirih slovenskih univerz ali zasebnih visokih šol.
  4. Documenta: zbirka bo prinašala besedila, ki so »miscelanea« raziskovalnega procesa (članek, nenatisnjeno javno predavanje, poročilo); zbirko uredniško vodi doc. dr. Alenka Gril.

NOVE IZDAJE

Umetnost v realnosti


Avtor:


Vrsta gradiva:


Obseg: 138 strani

Slovenian Lectures


Avtor:


Vrsta gradiva:


Obseg: 118 strani

Transumetnost


Avtor:


Vrsta gradiva:


Obseg: 164 strani

Vzgoja družbe


Avtor:


Vrsta gradiva:


Obseg: 204 strani

Homo spectator


Avtor:


Vrsta gradiva:


Obseg: 158 strani

Prikaži vse izdaje

Uredniški odbor:


  • prof. dr. Igor Ž. Žagar, glavni in odgovorni urednik
  • izr. prof. dr. Jonatan Vinkler, pomočnik glavnega in odgovornega urednika
  • izr. prof. dr. Janja Žmavc in
  • doc. dr. Alenka Gril, članici uredniškega odbora

Editološka zasnova:


Editološka zasnova Digitalne knjižnice, oblikovanje, prelom in digitalizacija:

  • izr. prof. dr. Jonatan Vinkler

Avtorske pravice in licence

Avtorske pravice in licence


Vse izdaje v Digitalni knjižnici so last Pedagoškega inštituta (© Pedagoški inštitut). Na razpolago so pod pogoji mednarodne licence CC 4.0 (priznanje avtorstva-nekomercialno-brez predelav).