ICILS

Mednarodna raziskava računalniške in informacijske pismenosti (International Computer and Information Literacy Study)

ICILS je mednarodna raziskava računalniške in informacijske pismenosti in bo prvič izvedena leta 2013. Predhodnica te raziskave je mednarodna raziskava SITES, ki je v treh modulih potekala med leti 1999 in 2006 in je ugotavljala uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) pri poučevanju in učenju v višjih razredih osnovnih šol po svetu. Oba sklopa raziskav sta nastala pod okriljem mednarodne organizacije IEA.

Zajemi:

Dostopnost