STAIRS: Podpora nacionalnim, regionalnim in lokalnim deležnikom pri soočanju z izzivi socialne inkluzije v izobraževanju in usposabljanju

STAIRS: Stakeholders Together Adapting Ideas to Readjust Local Systems to Promote Inclusive Education


Vodja projekta na PI: dr. Maša Vidmar (2019), dr. Urška Štremfel (2020-2022)
Center: Center za evalvacijske študije
Spletna stran projekta: https://stairs.tpf.hu/en
Časovno obdobje trajanja projekta: 31.1.2019 – 31.1.2022


Namen in cilj projekta:


Nadgraditev nacionalnih prizadevanj ter zagotavljanje dodane vrednosti z dobrimi praksami drugih evropskih držav (Irska, Portugalska) na področju zagotavljanja socialne vključenosti v izobraževanju. Pri tem se osredinjamo predvsem na razvoj sodelovalnih pristopov različnih deležnikov na šolski in lokalni ravni pri zagotavljanju enakih izobraževalnih možnosti učencev/učenk in dijakov/dijakinj z nizkim socialno-ekonomskim statusom ter dijakov/dijakinj s posebnimi potrebami v poklicnem izobraževanju in usposabljanju.


Aktivnosti projekta:  


V sodelovanju z nacionalnimi eksperti:

 • Razširiti in poglobiti razumevanje (nacionalnih) izzivov na področju (Nacionalno poročilo);
 • Identificirati dobre prakse drugih držav na področju (študijski obiski Irska, Portugalska in http://eslplus.eu/);
 • Oblikovati priporočila za uporabo dobrih praks v nacionalnem prostoru (Nacionalni prilagoditveni načrt in spletna usposabljanja);
 • Oblikovati priporočila za uporabo dobrih praks v evropskem prostoru (Evropski prilagoditveni načrt).

 


Povzetki dobrih praks se nahajajo na ESLportal-u: 


Irske dobre prakse:

 

Portugalske dobre prakse:

 


Gradiva


 


Partnerji v projektu:

 • Tempus Public Foundation (Budimpešta, Madžarska) (vodilni partner);
 • Pedagoški inštitut (Ljubljana, Slovenija);
 • Center za poklicno izobraževanje Republike Slovenije (Ljubljana, Slovenija);
 • Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias (Lizbona, Portugalska);
 • Mary Immaculate College (Limerick, Irska);
 • Županija Varaždin, Oddelek za izobraževanje, kulturo in šport (Varaždin, Hrvaška);
 • Centre of Applied Research and Continuing Education (Písek, Češka republika).

 

Vir/financer: EACEA, Erasmus KA3 – Social Inclusion

Dostopnost