Center za družboslovne in antropološke raziskave v vzgoji in izobraževanje

V središču zanimanja centra so tematike, s katerimi povezujemo humanistične vede in družboslovje. Osredotočamo se na  interdisciplinarno obravnavo temeljnih in aktualnih tem na področju vzgoje in izobraževanja. Raziskovalnih vprašanj se lotevamo iz perspektive feminističnih teorije, antropologije, filozofije in sociologije.

Raziskovalna področja:

 • spol in edukacija,
 • edukacijski feminizem,
 • študije znanosti in feministična epistemologija,
 • državljanska vzgoja,
 • fenomenologija medijev,
 • etika,
 • tehnologija in izobraževanje,
 • migracije in izobraževanje,
 • vednost in znanje,
 • avtoriteta v vzgoji in izobraževanju.

 

V okviru naštetih raziskovalnih področji se posebej posvečamo naslednjim temam:

 • vpeljevanje in utemeljevanje pomena raziskovanja »spola in edukacije« kot interdisciplinarnega in multidisciplinarnega, opirajoč se na podmeno, da so akademske meje hkrati tudi epistemološke meje,
 • preučevanje teoretskih orientacij edukacijskega feminizma,
 • reevalvacija obstoječih vednosti skozi povezavo »vednosti in oblasti« ter prevpraševanje zahodne epistemologije in načinov pridobivanja vednosti,
 • vloga in pomen vednosti in izobraževanja v sodobni družbi,
 • raziskovanje različnih pristopov, idej in pogledov na državljansko vzgojo z ozirom na širši družbeni in politični kontekst.
 • raziskovanje novih antropoloških predpostavk, ki jih prinašajo tehnična obravnava človeka in ideje trans- in posthumanizma ter kako le-te spreminjajo razumevanje izobraževanja in njegove temeljne namene.

Kdo smoPretekli projektiPedagoško sodelovanje


 • dr. Igor Bijuklič:
  • Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta; visokošolski študijski program: Inkluzivna pedagogika, II. stopnja; predmet: Različnost in enake možnosti v izobraževanju (obvezni predmet); študijsko leto 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.
Dostopnost