Center za družboslovne in antropološke raziskave v vzgoji in izobraževanje

V središču zanimanja centra so interdisciplinarne tematike, ki povezujejo humanistične vede in družboslovje. Medsebojne povezave med vejami antropologij in njihovimi podlagami pa pomenijo tudi določeno legitimacijo imena Centra, ki vsebuje »antropologijo v vzgoji in izobraževanju«. Pedagoška antropologija kot najsplošnejši del pedagogike izhaja iz tematizacije predpostavk vzgoje, izobraževanja in znanja oz. vednosti ter je zato kritična avtorefleksija pedagoških teorij in praks.

V okviru pluralne paradigme interdisciplinarnosti se sodelavke in sodelavci centra usmerjajo v raziskovanja vzgoje in izobraževanja z upoštevanjem naslednjih poglavitnih vidikov:

 1. razvijanje demokratične edukacije z demokratično edukacijsko in politično kulturo,
 2. vpeljevanje in utemeljevanje pomena raziskovanja »spola in edukacije« kot interdisciplinarnega in multidisciplinarnega, opirajoč se na podmeno, da so akademske meje hkrati tudi epistemološke meje,
 3. reevalvacija obstoječih vednosti skozi povezavo »vednosti in oblasti« ter prevpraševanje zahodne epistemologije in načinov pridobivanja vednosti,
 4. preučevanje teoretskih orientacij edukacijskega feminizma,
 5. raziskovanje vpliva kulturnih sprememb na pedagoški proces in rezultate učenja, skupaj z refleksijami aktualnih družbeno-političnih modelov.

Kdo smoRaziskovalna področja


 • antropologija v vzgoji in izobraževanju
 • spol in edukacija
 • edukacijski feminizem
 • študije znanosti in feministična epistemologija

Pretekli projektiPedagoško sodelovanje


 • dr. Igor Bijuklič:
  • Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta; visokošolski študijski program: Inkluzivna pedagogika, II. stopnja; predmet: Različnost in enake možnosti v izobraževanju (obvezni predmet); študijsko leto 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.