Center za družboslovne in antropološke raziskave v vzgoji in izobraževanje

Center je osrediščen z interdsiciplinarnimi tematikami, ki terjajo povezovanje med humanističnimi vedami in družboslovjem. Medsebojne povezave med vejami antropologij in njihovimi podlagami pomenijo določeno legitimacijo imena Centra, ki vsebuje “antropologijo v vzgoji in izobraževanju” (kar se v anglosaškem področju predstavlja s skupnim izrazom “educational anthropology”). Pedagoška antropologija kot najsplošnejši del pedagogike izhaja iz tematizacije predpostavk vzgoje, izobraževanja in znanja ter je zato kritična avtorefleksija pedagoških teorij in praks.
V okviru pluralne paradigme interdisciplinarnosti se sodelavke in sodelavci centra usmerjajo v raziskovanja vzgoje in izobraževanja z upoštevanjem naslednjih poglavitnih vidikov:

 1. razvijanje demokratične edukacije z demokratično edukacijsko in politično kulturo,
 2. vpeljevanje in utemeljevanje pomena raziskovanja »spola in edukacije« kot interdisciplinarnega in multidisciplinarnega, opirajoč se na podmeno, da so akademske meje hkrati tudi epistemološke meje,
 3. reevalvacija obstoječih vednosti, v katerih je razlika ubesedena skozi povezavo »vednosti in oblasti«, ter prevpraševanje zahodne epistemologije in načinov pridobivanja vednosti,
 4. preučevanje teoretskih orientacij edukacijskega feminizma,
 5. interdisciplinarno pojasnjevanje odnosa med transformacijo šole in informacijsko družbo,
 6. odpiranje prostora za pluralizacijo edukacijskih interesov in možnosti poenotenja med njimi,
 7. raziskovanje vpliva kulturnih sprememb na pedagoški proces in rezultate učenja, skupaj z refleksijami aktualnih družbeno-političnih modelov,
 8. raziskovanje preobrazbe šole iz transmisijske v transformacijsko, raziskovanje pomena kurikularne reforme in različnih, s kurikulom povezanih konceptov.

Kdo smoRaziskovalna področja


 • antropologija v vzgoji in izobraževanju
 • spol in edukacija
 • edukacijski feminizem
 • študije znanosti in feministična epistemologija

Projekti v teku


Posamezni člani oziroma članice so trenutno vključeni v naslednje projekte: