INTESYS

Together – Supporting vulnerable children through integrated early childhood services

vodja projekta: mag. Mateja Režek

center: Center za kakovost v vzogji in izobraževanju Korak za korakom

spletna stran projekta: http://www.europe-kbf.eu/en/projects/early-childhood/intesys

časovno obdobje trajanja projekta: 2015 – 2018

INTESYS je projekt programa Erasmus+ (v prihodnost usmerjeni projekt sodelovanja), v katerem v letih 2015-2018 sodelujemo z 9 partnerji, ki na področje zgodnjega otroštva vnašajo raznoliko strokovno znanje, ki se medsebojno dopolnjuje. Projekt INTESYS je namenjen preizkušanju novih pristopov v sistemu storitev na področju zgodnjega otroštva v Evropi, s katerimi želimo otrokom in družinam v ranljivem položaju zagotoviti dostop do kakovostnih storitev, ki bolje povezujejo različne sektorje (vzgojo in izobraževanje, zdravstveno nego, socialno varstvo ipd.), poklice, starostne skupine in upravne ravni.

Inovativnost projekta je povezovanje strokovnih delavcev s področja otrokovega razvoja iz različnih sektorjev (izobraževanje, sociala, zdravstvo, ipd.) z uradniki na različnih nivojih upravljanja (lokalni, regionalni, nacionalni, npr. občinski uradniki, uradniki z ministrstev ipd.) z namenom oblikovanja kulture delovanja, ki v središče skrbi in delovanja postavlja otroka in njegovo družino.

Nacionalna projektna partnerja:

 

sodelujoči raziskovalci/-ke na PI:

 

ostale sodelujoče partnerske organizacije: King Baudouin Foundation (vodilna institucija), Universal Education Foundation, International Step by Step Association, VBJK Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen / Innovations in the EarlyYears, Compagnia di San Paolo, Fondazione Emanuela Zancan onlus Centro Studi e Ricerca Sociale, Calouste Gulbekian Foundation, Aga Khan Foundation

vir/financer: Evropska komisija

Dostopnost