TIMSS 2007

O raziskavi

TIMSS je največja in najvplivnejša svetovna raziskava znanja učencev na področju matematike in naravoslovja. V njej sodeluje skoraj 60 držav in nekaj samostojnih šolskih sistemov (kanadske province in posamezne ameriške zvezne države). V letu 2007 je 425000 učencev iz sodelujočih držav rešilo enake preizkuse znanja iz matematike in naravoslovja.

Kako poteka TIMSS? 

TIMSS teče v 4-letnih ciklih. V vsakem ciklu se določi TIMSS kurikulum, to je seznam znanj, ki jih bodo testi merili med učenci, sestavi se naloge in se jih poskusno preveri. V tretjem letu raziskave se opravi glavno merjenje znanja na šolah, četrto leto pa se podatke analizira in napiše poročila. TIMSS se imenuje po letu glavne raziskave na šolah. V Sloveniji smo opravili že TIMSS 1995, 1999, 2003 in 2007. Poročila in podatki so na razpolago javnosti.

 

Rezultati in gradiva

 

Matematični dosežki Slovenije v TIMSS 2007

Predgovor in izvedba

 1. poglavje: Mednarodna primerjava matematičnih dosežkov
 2. poglavje: Mejniki znanja
 3. poglavje: Matematični dosežki v vsebinskih in kognitivnih področjih
 4. poglavje: Dejavniki učenja in veselje učencev z matematiko
 5. poglavje: Matematični učni načrt
 6. poglavje: Učitelji matematike
 7. poglavje: Značilnosti poučevanja v razredu
 8. poglavje: Značilnosti šole

Priloga in stvarno kazalo

 

Naravoslovni dosežki Slovenije v TIMSS 2007

Predgovor in izvedba

 1. poglavje: Mednarodna primerjava naravoslovnih dosežko
 2. poglavje: Mejniki znanja
 3. poglavje: Naravoslovni dosežki v vsebinskih in kognitivnih področjih
 4. poglavje: Dejavniki učenja in veselje do naravoslovja
 5. poglavje: Učni načrt za naravoslovne predmete
 6. poglavje: Učitelji naravoslovnih predmetov
 7. poglavje: Značilnosti poučevanja v razredu
 8. poglavje: Značilnosti šole

Priloga in stvarno kazalo

 

Mednarodno  poročanje

 

Druga gradiva

 

Slovenska baza podatkov:

 

Deleži odgovorov po vseh nalogah raziskave (tudi neobjavljenih):

 

Dostopnost