ESLC

Evropska raziskava o jezikovnih kompetencah (European Survey on Language Competencies)

Glavni cilj Evropske raziskave o jezikovnih kompetencah (ang. European Survey on Language Competences – ESLC) je raziskati stopnjo znanja učencev v tujih jezikih ob koncu obveznega šolanja v državah oziroma posameznih regijah, ki so pri raziskavi sodelovale.

Zajemi:

Dostopnost