Documenta

Namen zbirke Documenta (ISSN 1855-9646) je objava znanstvenih ali strokovnih besedil s področja humanistike in družboslovja, ki jih po njihovih strukturnih značilnostih ni mogoče uvrstiti v nobeno drugih zbirk Digitalne knjižnice. V Documento bodo tako umeščene izdaje strokovnih besedil, znanstvenih člankov, neobjavljenih javnih predavanj, znanstvenih poročil.

Urednica: doc. dr. Alenka Gril

Struktura izdaj v zbirki Documenta.

IZDAJE

Oblikovanje državljanske identitete mladih v šoli 


Avtor: Alenka Gril in Videčnik Asja


Vrsta gradiva:


Obseg: 238 strani

(Pre)drzna Slovenija


Urednik(i): ,


Vrsta gradiva:


Obseg: 444 strani

Prikaži vse izdaje