Documenta

Namen zbirke Documenta (ISSN 1855-9646) je objava znanstvenih ali strokovnih besedil s področja humanistike in družboslovja, ki jih po njihovih strukturnih značilnostih ni mogoče uvrstiti v nobeno drugih zbirk Digitalne knjižnice. V Documento bodo tako umeščene izdaje strokovnih besedil, znanstvenih člankov, neobjavljenih javnih predavanj, znanstvenih poročil.

Urednica: doc. dr. Alenka Gril

Struktura izdaj v zbirki Documenta.

IZDAJE

Prikaži vse izdaje