Documenta

Namen zbirke Documenta (ISSN 1855-9646) je objava znanstvenih ali strokovnih besedil s področja humanistike in družboslovja, ki jih po njihovih strukturnih značilnostih ni mogoče uvrstiti v nobeno drugih zbirk Digitalne knjižnice. V Documento bodo tako umeščene izdaje strokovnih besedil, znanstvenih člankov, neobjavljenih javnih predavanj, znanstvenih poročil.

Urednica: doc. dr. Alenka Gril

Struktura izdaj v zbirki Documenta.

IZDAJE

Vedenjske naloge teorije uma: priročnik in naloge


Avtor: Tiffany L. Hutchins, Patricia A. Prelock, Nika Knez, Maša Vidmar


Vrsta gradiva:


Obseg: 138 strani

Verjeten vpliv epidemije COVID‑19 na izobraževanje: Razmisleki, ki temeljijo na obstoječi literaturiin nedavnih mednarodnih zbirkah podatkov


Avtor: Giorgio Di Pietro, Federico Biagi, Patricia Costa, Zbigniew Karpinski, Jacopo Mazza


Vrsta gradiva:


Obseg: 78 strani

Oblikovanje državljanske identitete mladih v šoli 


Avtor: Alenka Gril, Videčnik Asja


Vrsta gradiva:


Obseg: 238 strani

(Pre)drzna Slovenija


Urednik(i): ,


Vrsta gradiva:


Obseg: 444 strani

Jezikanja: Druga, jubilejno-pomladanska izdaja


Avtor: Igor Ž. Žagar


Vrsta gradiva:


Obseg: 182 strani

Prikaži vse izdaje
Dostopnost