Gradiva

 

Ostala gradiva

 

Slovenske podatkovne baze (SPSS) in vprašalniki (pdf):

Podatki, ki so bili zbrani za TIMSS v Sloveniji, se nahajajo v ločenih podatkovnih datotekah v formatu za uporabo s statističnim programom SPSS (.sav).

V vseh datotekah so tudi spremenljivke o dosežkih učencev, uteži in identifikacije šol, razredov in učencev.

Za pomoč pri uporabi datotek s podatki iz TIMSS je na voljo priročnik s podrobnejšimi opisi strukture podatkov in primeri izračunov – datoteka t03_userguide.pdf.

Dostopnost