ROKA v ROKI

Socialne in čustvene spretnosti za nediskriminatorno in vključujočo skupnost (celostni pristop)

(angl. HAND in HAND: Social and Emotional Skills for Tolerant and Non-discriminative Societies (A Whole School Approach)

vodja projekta: dr. Ana Kozina

center: Center za evalvacijske študije

spletna stran projekta: http://handinhand.si/

časovno obdobje trajanja projekta: 2017 – 2020

Projekt ROKA v ROKI je EU projekt za skupno vpeljavo politik na področju vzgoje in izobraževanja. V okviru projekta bomo sodelujoči raziskovalci v obliki javnopolitičnega eksperimenta razvili, preizkusili in ovrednotili javno dostopno sistemsko orodje, univerzalen program spodbujanja socialno-emocionalnih in medkulturnih (SEM) kompetenc (program ROKA v ROKI za učence in strokovne delavce), ki bo temelji na večkulturnosti, prepoznavanju in pozitivnemu odnosu do raznolikosti, z namenom spodbujanja vključevanja, razvoja sprejemajočih in nediskriminatornih učnih okolij za vse učence (vključno z migranti in begunci) in preprečevanja diskriminatornega ustrahovanja, segregacije in zgodnjega opuščanja šolanja.

Pomembni rezultati projekta:

  1. pregledni katalogi obstoječih merskih pripomočkov s področja čustvenih, socialnih in medkulturnih spretnosti (na mednarodnem in nacionalni ravni);
  2. katalog SEM programov za učence
  3. katalog SEM programov za strokovne delavce
  4. merski pripomočki za merjenje čustvenih, socialnih in medkulturnih kompetenc;
  5. program ROKA v ROKI za razvijanje čustvenih, socialnih in medkulturnih kompetenc za učence osnovnih šol;
  6. program ROKA v ROKI za razvijanje čustvenih, socialnih in medkulturnih kompetenc za strokovne delavce šole;
  7. mednarodna evalvacija programa ROKA v ROKI
  8. priporočila za razvoj politik in praks.

Sodelujoče raziskovalke na PI:

 

sodelujoče partnerske organizacije: MIZŠ – Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (Slovenija), Inštitut za društvena istraživanja – IDI (Hrvaška), MIUN- Mid Sweden University (Švedska), TUM – Technical University Munich (Nemčija), DIPF – German Institute for International Educational Research (Nemčija), VIA – Via University College (Danska), NEPC – Network for Policy Experimentation

vir/financer: EACEA, Erasmus K3

Dostopnost