Program

sreda, 21. september 2022


 

8.30 – 9.00 registracija na konferenco in kava za dobro jutro
09:00 – 9:30 uvodni nagovori:
dr. Darjo Felda, MIZŠ, državni sekretar
dr. Mojca Schlamberger Brezar, dekanja FF
dr. Klara Skubic Ermenc, predstojnica Oddelka za pedagogiko in andragogiko FF
dr. Igor Žagar, direktor PI
09:30 – 10:30 plenarno predavanje: dr. Marko Radovan, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta: Dejavniki uspešne digitalne preobrazbe vzgoje in izobraževanja
10:30 – 11:00 odmor za kavo
11:00 – 12:30 predstavitve prijavljenih prispevkov, postrov in plenarnih razprav
12:30 – 13:30 kosilo
13:30 – 15:00 predstavitve prijavljenih prispevkov, postrov in plenarnih razprav

četrtek, 22. september 2022


09:00 – 10:00 plenarno predavanje: dr. Alenka Kepic Mohar, Mladinska knjiga: Nevidna moč knjig in čudoviti beroči um v procesu učenja in poučevanja
10:00 – 10:30 odmor za kavo
10:30 – 12:00 predstavitve prijavljenih prispevkov, postrov in plenarnih razprav
12:00 – 13:00 kosilo
13:00 – 14:30 predstavitve prijavljenih prispevkov, postrov in plenarnih razprav
14:30 – 15:00 odmor za kavo
15:00 – 17:00 okrogla miza: Izkušnje in posledice covid obdobja: kaj sporočajo empirični podatki?

  • dr. Eva Klemenčič, Pedagoški inštitut
  • dr. Katja Košir, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
  • dr. Vinko Logaj, Zavod RS za šolstvo, direktor
  • dr. Tina Štemberger, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta
  • dr. Janez Vogrinc, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, dekan
  • dr. Igor Ž. Žagar, Pedagoški inštitut, v. d. direktorja

 

Moderator: dr. Damijan Štefanc, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Dostopnost